ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

Thông báo

Yêu cầu các em sinh viên đăng ký học online thì phải ghi rõ họ tên, CMT, số hiệu sinh viên, lớp, khoa để các thầy cô sắp xếp lịch cho chính xác

Họ và tên:
Phone:
Email:
Nội dung:
Thông tin mở rộng
Ngày sinh:
Dân tộc :
Số chứng minh thư :
Hộ khẩu thường trú:
Nơi tốt nghiệp :
Ngành nghề dự tuyển :
Khi cần báo tin theo địa chỉ:
Mã bảo mật: