Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội tuyển sinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  29 tháng 12  năm 2014

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP DỰ NGUỒN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

          Để tạo điều kiện cho thí sinh có cơ hội đủ điều kiện thu tuyển vào học Đại học liên thông. Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh và đào tạo các lớp dự nguồn năm học 2014-2015 như sau:

          1. Đối tượng:

                 Thí sinh đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề chưa đủ điều kiện 3 năm sau khi tốt nghiệp, thí sinh đã qua kỳ thi theo quy chế 3 chung của Bộ giáo dục và đào tạo nhưng không đủ điểm vào Đại học liên thông.

          2. Thời gian và hình thức học tập:

                Học tập trung trong thời gian 1 năm ( Tính từ ngày nhập học ) theo chương trình riêng nhằm củng cố kiến thức văn hóa và một số môn cơ sở của năm thứ nhất đại học liên thông.

                Kết thúc thời gian học tập sau khi dự thi các môn cơ sở và kiểm tra văn hóa đạt yêu cầu, người học được nhà trường hướng dẫn làm hồ sơ thi đầu vào niên học 2014-2015 tại trường, nếu đỗ sẽ được bảo lưu các môn cơ sở của năm thứ nhất đã học ở lớp dự nguồn.

          3. Các ngành đào tạo và khối thi:

         - Quản trị kinh doanh ( D340101 - khối A, A1, D1 )

         - Tài chính - Ngân hàng ( D340201 - khối A, A1, D1 )

         - Kế Toán ( D340301 - khối A, A1, D1 )

         - Công nghệ thông tin ( D480201 - khối A, A1, D1 )

         - Kỹ thuật xây dựng ( D580201 - khối A, A1 )

         - Điện - điện tử ( D510301 - khối A, A1 )

          - Cơ - Điện tử ( D510203 - khối A, A1 )

          - Quản lý nhà nước ( D310205 - khối A, A1, B, C, D1 )

          - Luật kinh tế ( D380107 - khối A, A1, C, D1 )

          4. Địa điểm nhận hồ sơ:

               Điểm tuyển sinh của trường tại: Đơn vị 7 - Trường Cao Đẳng công nghệ Bắc Hà

               Địa chỉ: Phòng 103 - nhà D - số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

               Số điện thoại: 0988717710 - 0944177789

Bài viết liên quan