Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế tuyển sinh cao học năm 2023

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ Cao học năm 2023
*******

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2023 số 71/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 27/01/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành:

1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

3. Ngôn ngữ Anh

4. Ngôn ngữ Trung Quốc

Điểm mới: Đại học Huế không xét điều kiện ngoại ngữ thứ hai đối với các ngành đào tạo ngoại ngữ.

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi file đính kèm.

Xem chi tiết:

>> KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2023

>> HO SO_DU_TUYEN.rar

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet