2 ngành mới được cấp phép đào tạo ở trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

Mới đây Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa mới cấp phép cho Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội đào đào tạo thêm 2 ngành mới trình độ đại học. 

Theo đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được cấp phép đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (7140247) và Sư phạm Lịch sử –  Địa lý (7140249). Đây là 2 ngành được mở nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên phục vụ cho việc dạy học tích hợp, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà trường thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh, tổ chức và quản lý, cấp bằng theo quy định hiện hành. Ngoài ra trường cần phải có đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo tại Luật Giáo dục đại học đã được sửa đổi, bổ sung.

Tính đến nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 29 ngành đào tạo giáo viên (sư phạm) và 16 ngành đào tạo khác (ngoài sư phạm)