BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Xác định được nội dung cơ bản về quy trình và phương thức thực hiện bán hàng trong siêu thị;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về khoa học hàng hóa;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quảng cáo, tiếp thị hàng hóa trong siêu thị;

+ Xác định được quy trình cơ bản về trưng bày, bảo quản hàng hóa trong siêu thị;

+ Xác định được nội dung cơ bản về quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy, nổ trong siêu thị;

+ Xác định được nội dung cơ bản về quy trình kiểm kê hàng hóa trong siêu thị;

+ Nhận biết được các quy trình sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dụng và phần mềm quản lý bán hàng trong siêu thị.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Giao tiếp, tư vấn, chăm sóc được khách hàng;

+ Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp trong nghiệp vụ bán hàng;

+ Thiết kế và tổ chức được chương trình quảng cáo hàng hóa;

+ Làm được công việc trưng bày hàng hóa trong siêu thị;

+ Lựa chọn phương pháp hợp lý để bố trí các gian hàng, các loại hàng hóa theo không gian được thiết kế trong siêu thị;

+ Sử dụng được các biện pháp và quy trình bảo quản hàng hóa trong siêu thị;

+ Xuất và nhập được hàng chính xác, đúng số lượng, đúng chủng loại;

+ Xây dựng được trình tự kiểm kê bàn giao ca bán hàng;

+ Lập và quản lý được chứng từ, báo cáo bán hàng;

+ Tổ chức thực hiện được quy trình nghiệp vụ bán hàng, quy trình của nghiệp vụ thu ngân;

+ Làm được nội dung công việc của một ca bán hàng;

+ Làm được công việc vận chuyển hàng hóa trong siêu thị và cho khách hàng;

+ Làm được công việc vệ sinh an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại nơi làm việc;

+ Sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dụng và phần mềm quản lý bán hàng trong siêu thị;

+ Sử dụng được các công cụ, phần mềm trong bán hàng trực tuyến;

+ Hướng dẫn được những người có trình độ sơ cấp nghề;

+ Biết tổ chức làm việc nhóm trong hoạt động bán hàng.

3- Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề “Bán hàng trong siêu thị”, học sinh sẽ làm việc tại:

– Tổ thị trường; tổ bán hàng; tổ thu ngân; tổ trưng bày hàng hóa, tổ quảng cáo; tổ giám sát; tổ thu mua; tổ lễ tân – quan hệ chăm sóc khách hàng; tố nhập liệu, tổ giao nhận; tổ kho… trong các siêu thị, trung tâm thương mại.

– Mở các cửa hàng tiện lợi; mở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tự chọn do bản thân đăng ký hoạt động kinh doanh;

– Làm việc tại các doanh nghiệp thương mại.

4- Các môn học chính

– Cơ sở pháp lý trong kinh doanh thương mại

– Kinh tế thương mại cơ bản

– Tâm lý học kinh doanh

– Marketing thương mại

– Tổng quan về siêu thị

– Thương phẩm học

– Tin học văn phòng

– Thương mại điện tử căn bản

– An toàn vệ sinh lao động

– Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

– Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

– Kỹ thuật quảng cáo trong siêu thị

– Vận chuyển hàng hóa trong siêu thị

– Kỹ thuật trưng bày hàng hóa

– Kỹ thuật bảo quản hàng hóa

– Nghiệp vụ xuất và nhập hàng hóa trong siêu thị

– Nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị

– Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng

– Sử dụng phần mềm và thiết bị bán hàng

– Thực tập tốt nghiệp