Bạo lực học đường: Khi thanh xuân trở thành ác mộng | VTV24

Bạo lực học đường khiến thời học sinh đẹp đẽ của nhiều em không còn là thời đẹp nhất mà chỉ còn những cơn ác mộng và nỗi ám ảnh khó quên.