BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được các kiến thức cơ sở chuyên ngành cơ khí, điện và điện tử vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và thực hành bảo trì thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất cơ khí, cơ sở kinh doanh, bảo dưỡng thiết bị cơ khí;

+ Giải thích và phân tích được sự hợp lý của quy trình lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh, vận hành và bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí bao gồm các máy công cụ vạn năng và chuyên dùng;

+ Đọc, hiểu được các thông số và tài liệu kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị cơ khí của nhà sản xuất bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;

+ Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và các yêu cầu kỹ thuật khi vận hành các thiết bị cơ khí vạn năng, thiết bị chuyên dùng và thiết bị công nghệ cao trong các cơ sở sản xuất cơ khí, kinh doanh bảo hành thiết bị cơ khí;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình theo dõi, vận hành các thiết bị cơ khí;

+ Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của các thiết bị cơ khí, đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chúng;

+ Giải thích được nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí theo thời gian, dự trù thiết bị, phụ tùng thay thế;

+ Vận dụng được các kiến thức về tổ chức quản lý để lập kế hoạch nhân lực, tổ chức các nhóm làm việc độc lập có hiệu quả;

+ Ứng dụng được các kiến thức tin học văn phòng vào hoạt động nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ khí trong các cơ sở kinh doanh bảo hành thiết bị cơ khí và cơ sở sản xuất cơ khí ở mức độ trung bình khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan;

+ Tổ chức và giám sát được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ khí để duy trì hệ thống thiết bị hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật;

+ Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống thiết bị cơ khí sau khi lắp đặt, trong quá trình vận hành và sau khi bảo dưỡng định kỳ;

+ Giám sát được tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, điện, hệ thống điều khiển, hệ thống thủy lực, khí nén, cơ cấu an toàn và phanh hãm trong quá trình vận hành;

+ Theo dõi được tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ khí;

+ Xử lý được các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất, lập được các phương án thay thế chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống;

+ Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật các thiết bị cơ khí sau khi bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa đúng quy định;

+ Lập được kế hoạch bảo trì và đánh giá được phẩm cấp của thiết bị cơ khí sau bảo trì;

+ Ứng dụng các kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin để tìm kiếm và khai thác được các thông tin trên mạng và các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành, tổ chức và quản lý sản xuất;

+ Áp dụng một cách sáng tạo các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong hoạt động nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất;

+ Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Kèm cặp và hướng dẫn được công nhân bậc thấp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm:

– Tổ trưởng, nhóm trưởng, nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí tại các phân xưởng hoặc tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất cơ khí;

– Làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí;

– Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị cơ khí;

– Thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị cơ khí;

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Cơ kỹ thuật

– AUTOCAD

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Công nghệ kim loại

– Thiết bị cơ khí đại cương

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật điện tử

– Kỹ thuật đo lường và cảm biến

– Trang bị điện trong các thiết bị cơ khí

– Hệ thống truyền dẫn thủy lực, khí nén

– Kỹ thuật an toàn lao động và môi trường công nghiệp

– Tổ chức quản lý bảo trì

– Thực tập kỹ thuật cơ khí cơ bản

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Gia công nguội cơ bản

– Nhập môn bảo trì thiết bị cơ khí

– Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí

– Theo dõi quá trình hoạt động của thiết bị cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động điện

– Bảo dưỡng hệ thống hiển thị

– Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, làm mát

– Bảo dưỡng phanh cữ trong hệ thống thiết bị cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống, cơ cấu an toàn trong thiết bị cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trong thiết bị cơ khí

– Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống truyền động cơ khí

– Kiểm tra, hiệu chỉnh các thiết bị điện

– Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống thủy lực, khí nén

– Lắp các chi tiết, cụm chi tiết thay thế vào thiết bị cơ khí

– Chạy thử, hiệu chỉnh kỹ thuật thiết bị cơ khí

– Chẩn đoán, xử lý sự cố thiết bị cơ khí

– Bàn giao thiết bị

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng kiến thức cơ sở chuyên ngành cơ khí, về điện và điện tử vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và thực hành bảo trì thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, bảo dưỡng thiết bị cơ khí;

+ Trình bày được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, kiểm tra, vận hành và bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí bao gồm các máy công cụ vạn năng và chuyên dùng;

+ Đọc, hiểu được các thông số kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị cơ khí của nhà sản xuất bằng tiếng Việt;

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và các yêu cầu kỹ thuật khi vận hành các thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất cơ khí;

+ Ứng dụng được tin học văn phòng vào hoạt động nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan;

+ Thực hiện được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ khí để duy trì hệ thống thiết bị cơ khí hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật;

+ Giám sát được tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, điện; Hệ thống truyền dẫn thủy lực, khí nén, cơ cấu an toàn và phanh hãm trong quá trình vận hành;

+ Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ khí;

+ Xử lý được các sự cố kỹ thuật phổ biến, thay thế các chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống;

+ Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật các thiết bị cơ khí sau khi bảo trì;

+ Kèm cặp và hướng dẫn được công nhân bậc thấp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm:

– Nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí tại các phân xưởng hoặc phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất cơ khí;

– Làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí;

– Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị cơ khí.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Cơ kỹ thuật

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Công nghệ kim loại

– Thiết bị cơ khí đại cương

– Kỹ thuật điện

– Trang bị điện trong các thiết bị cơ khí

– Hệ thống truyền dẫn thủy lực, khí nén

– Kỹ thuật an toàn lao động và môi trường công nghiệp

– Thực tập kỹ thuật cơ khí cơ bản

– Gia công nguội cơ bản

– Nhập môn bảo trì thiết bị cơ khí

– Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí

– Theo dõi quá trình hoạt động của thiết bị cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động điện

– Bảo dưỡng hệ thống hiển thị

– Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, làm mát

– Bảo dưỡng hệ thống phanh cữ trong hệ thiết bị cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống, cơ cấu an toàn trong thiết bị cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trong thiết bị cơ khí

– Bàn giao thiết bị