BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được đầy đủ các đặc trưng của một đô thị;

+ Trình bày được các nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đô thị;

+ Trình bày được các phương pháp phân tích chỉ tiêu ô nhiễm môi trường đô thị;

+ Giải thích được cơ bản các quá trình hóa học, hóa lý, sinh học ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường;

+ Giải thích được nguyên tắc hoạt động, sơ đồ khối của hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường;

+ Trình bày được các phương pháp truyền thông môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận dạng được các vấn đề môi trường của từng yếu tố cấu thành đô thị như ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, kênh rạch, chợ, khu dân cư, giao thông đô thị;

+ Tra cứu được tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường từ các sách, báo, tạp chí, Internet…;

+ Áp dụng được tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành vào các đánh giá chất lượng môi trường tại các khu vực trong đô thị;

+ Thiết kế, tính toán, vẽ, biên tập hồ sơ thiết kế công nghệ xử lý chất thải theo nhiệm vụ được giao;

+ Lắp đặt được đường ống thiết bị máy móc của các hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải;

+ Vận hành, bảo dưỡng thiết bị của các hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải và bảo đảm an toàn lao động;

+ Sử dụng được các thiết bị phân tích môi trường;

+ Sử dụng được các phần mềm văn phòng, AutoCAD để tính toán, vẽ các công trình cấp, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải;

+ Xây dựng được các kế hoạch bảo vệ môi trường tại các khu vực ô nhiễm môi trường tại các chợ, trường học; nhà máy, khu công nghiệp; kênh rạch và các hệ thống giao thông đô thị;

+ Thực hiện được công tác truyền thông môi trường trong khu vực đô thị.

3- Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp cao đẳng nghề sinh viên có thể làm các công việc:

– Chuyên viên phụ trách công tác quản lý môi trường đô thị tại: (1) Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường; Công ty môi trường đô thị; Phòng Thanh tra môi trường, (2) Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, (3) các Viện và Trung tâm nghiên cứu bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu của các thành phố, quận, huyện, (4) Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, (5) Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, (6) Các công ty cấp nước và thoát nước; chống ngập đô thị.

– Công tác giảng dạy về khoa học và quản lý môi trường tại các trường cao đẳng và trung cấp nghề, hoặc là nhân viên tại các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực môi trường. Làm các công việc về quản lý và xử lý chất thải tại các công ty xử lý chất thải, công ty tư vấn và xử lý môi trường, các Viện và Trung tâm bảo vệ môi trường; các dự án hợp tác trong nước và quốc tế về bảo vệ môi trường; quản lý chất lượng môi trường theo ISO 14000, quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường tại các công ty, nhà máy liên doanh với nước ngoài.

4- Các môn học chính:

– Vật lý đại cương

– Vi sinh đại cương

– Vẽ kỹ thuật

– Xác suất và thống kê

– Pháp luật bảo vệ môi trường đô thị

– Hệ thống thông tin địa lý

– Hóa phân tích

– Thủy lực

– Cơ sở công nghệ môi trường

– Sinh thái môi trường đô thị

– Bảo vệ môi trường đô thị đại cương

– Hóa môi trường

– Vi sinh môi trường

– Phân tích môi trường

– Anh văn chuyên ngành

– Mạng lưới cấp thoát nước đô thị

– Bảo vệ môi trường cộng đồng đô thị

– Bảo vệ môi trường giao thông đô thị

– Bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị

– Sử dụng bền vững đất đô thị

– Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

– Xử lý nước cấp đô thị

– Xử lý nước thải đô thị

– Năng lượng đô thị

– Truyền thông môi trường

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các đặc trưng của một đô thị;

+ Nắm được những nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đô thị;

+ Giải thích được nguyên tắc hoạt động, sơ đồ khối của hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường;

+ Trình bày được các phương pháp truyền thông môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận dạng được các vấn đề môi trường của từng yếu tố cấu thành đô thị như ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, kênh rạch, chợ, khu dân cư, giao thông đô thị; đưa các yếu tố môi trường vào cảnh quan, kiến trúc đô thị, vệ sinh môi trường tại các công viên, khu vui chơi, giải trí…;

+ Tra cứu được tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường từ các sách, báo, tạp chí, Internet…;

+ Áp dụng được tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành vào các đánh giá chất lượng môi trường tại các khu vực trong đô thị;

+ Lắp đặt được đường ống thiết bị máy móc của các hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải;

+ Vận hành, bảo dưỡng thiết bị của các hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải và bảo đảm an toàn lao động;

+ Thực hiện được công tác truyền thông môi trường trong khu vực đô thị.

3- Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp Trung cấp nghề Bảo vệ môi trường đô thị học sinh có thể làm:

– Nhân viên phụ trách công tác quản lý môi trường đô thị tại: (1) Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường; Công ty môi trường đô thị; Phòng Thanh tra môi trường, (2) Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, (3) các Viện và Trung tâm nghiên cứu bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu của các thành phố, quận, huyện, (4) Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, (5) Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, (6) Các công ty cấp nước và thoát nước; chống ngập đô thị.

– Nhân viên phụ trách vấn đề an toàn, bảo dưỡng thiết bị, máy móc trong công trình xử lý nước thải, nước cấp, khu xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.

4- Các môn học chính:

– Vi sinh đại cương

– Vẽ kỹ thuật

– Pháp luật bảo vệ môi trường đô thị

– Hóa phân tích

– Thủy lực

– Cơ sở công nghệ môi trường

– Sinh thái môi trường đô thị

– Bảo vệ môi trường đô thị đại cương

– Hóa môi trường

– Vi sinh môi trường

– Mạng lưới cấp thoát nước đô thị

– Bảo vệ môi trường cộng đồng đô thị

– Bảo vệ môi trường giao thông đô thị

– Bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị

– Sử dụng bền vững đất đô thị

– Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

– Xử lý nước cấp đô thị

– Xử lý nước thải đô thị

– Truyền thông môi trường