Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ với 6 ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc.

Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, Bộ đã ban hành 45 quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đối với 6 ngôn ngữ cho 11 tổ chức thi cấp chứng chỉ của nước ngoài và 95 lượt cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ của Việt Nam. Trên toàn quốc, tổng số địa điểm được phê duyệt tổ chức thi là 137.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời phê duyệt, công khai các ngôn ngữ, cơ sở được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ sẽ giúp các học sinh, sinh viên yên tâm hơn khi tìm kiếm địa điểm học tập. Ngoài ra, việc tăng cường huy động sự chung tay giám sát từ cơ quan quản lý, các lực lượng xã hội để hạn chế tối đa nguy cơ rủi ro đối với người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định rằng: việc kiểm tra, đánh giá và khảo sát chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các loại hình giáo dục này ngày càng được quan tâm. Điều đó nhằm đáp ứng càng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người học và tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trong việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên.

Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn xây dựng đội ngũ kiểm định viên, đánh giá viên tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tính đến nay, cả nước có gần 350 người được cấp thẻ kiểm định viên và khoảng 3000 người được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên.