Trường ĐH Bách khoa:

Học phí chương trình tiêu chuẩn dạy bằng tiếng Việt, chương trình Tài năng, chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp khoảng 30 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình tiên tiến, chương trình chuyển tiếp quốc tế được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình dạy và học bằng tiếng Anh khoảng 80 triệu đồng/năm (chưa kể HK Pre-English).

Học phí chương trình định hướng Nhật Bản 60 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình chuyển tiếp quốc tế (Úc, New Zealand) 2 năm đầu học phí khoảng 80 triệu đồng/năm (chưa kể HK Pre-English);  2-2,5 năm cuối chuyển tiếp sang ĐH đối tác Úc/ New Zealand, học phí khoảng 566-807 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình chuyển tiếp quốc tế (Nhật Bản), 2 năm đầu học phí 60 triệu đồng/năm, 2 năm cuối chuyển tiếp sang ĐH đối tác Nhật là 91 triệu đồng/năm (theo tỷ giá ngoại tệ tháng 1/2024).

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn:

Học phí các ngành Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý học, Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học, Nhân học là 14,3 triệu đồng/năm.

Các ngành Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Xã hội học, Đông Phương học, Việt Nam học (đối tượng người Việt Nam), Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Đô thị học Quản lý: 21,78 triệu đồng/năm.

Các ngành Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện: 24,2 triệu đồng/năm.

Các ngành Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ: 17,16 triệu đồng/năm; Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức: 26,07 triệu đồng/năm;

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành học phí là 29,04 triệu đồng/năm.

Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh có học phí 60 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình liên kết 2+2 cao nhất 82 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 

Học phí dao động từ 24,7- 59,6 triệu đồng/năm.

Đồng thời, trường cũng công bố lộ trình tăng học phí đến năm 2027, dao động từ 37,4-82,8 triệu đồng/năm. Cụ thể như sau:

hoc phi.jpg

Trường ĐH Kinh tế – Luật:

Học phí năm 2024 cho các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt là 27,5 triệu đồng; các ngành đào tạo bằng tiếng Anh là 57,6 triệu đồng.

Tương tự, học phí năm 2025 là 31,5 triệu đồng và 65 triệu đồng; năm 2026 là 35,5 triệu đồng và 73,5 triệu đồng.

Năm 2027, dự kiến học phí cho các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt tăng lên là 39,5 triệu đồng; đào tạo bằng Tiếng Anh là 83 triệu đồng.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin:

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2024-2025 chương trình đại trà là 35 triệuđồng/năm học.

Lộ trình tăng học phí đến năm 2027 khoảng 50-65 triệu đồng/năm cho chương trình chính quy và chương trình tiên tiến.

Đối với chương trình liên kết học phí năm 2024 là 80 triệu và đến năm 2026 là 150 triệu đồng/năm.

anh man hinh 2024 05 07 luc 150612.png

Trường ĐH Quốc tế:

Học phí chương trình do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng khoảng 50 triệu đồng/năm 

Các chương trình liên kết, 2 năm đầu tại Việt Nam 63-67 triệu đồng/năm; 2 năm sau tuỳ thuộc học phí các trường liên kết. 

Nguồn: internet