Các trường THPT Hà Nội chốt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 29/1

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn số 37/SGDĐT – KHTC về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Dựa theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu người đứng đầu các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp và cao đẳng xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2024-2025. 

Thời hạn để các trường nộp hồ sơ báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh về Sở GD&ĐT là ngày 29/1.

Các trường THPT Hà Nội chốt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 29/1
Các trường THPT Hà Nội chốt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 29/1

Các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 dựa trên 5 tiêu chí: Tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân viên, cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, công tác tài chính, công tác tuyển sinh và kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong mẫu báo cáo gửi về Sở GD&ĐT yêu cầu  các trường cần phải kê khai đầy đủ, chi tiết đội ngũ quản lý, đội ngũ giáo viên, trình độ chuyên môn của giáo viên, diện tích trường học, số lượng phòng học, các hạng mục trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, số lớp của từng khối và số học sinh trong mỗi lớp…

Sau khi nhận trường báo cáo của các trường, Sở GD&ĐT sẽ xem xét các tiêu chuẩn để phê duyệt chỉ tiêu theo đề xuất của các trường hoặc giảm chỉ tiêu nếu trường đó có tiêu chuẩn không đáp ứng.

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT – ông Trần Thế Cương đã khuyến cáo THPT trường, đặc biệt các trường, đặc biệt các trường tư thục, phải tổ chức hình thức đăng ký tuyển sinh bằng trực tuyến., không được tái diễn tình trạng phụ huynh thức xuyên đêm 

để xếp hàng nộp hồ sơ cho con. Nếu trường nào không thực hiện  nghiêm túc, sở sẽ cắt giảm chỉ tiêu của trường đó.

Dự kiến Hà Nội năm nay có 134.942 học sinh đăng ký tham gia dự tuyển vào lớp 10 – tăng 5.732 học sinh so với năm ngoái. Năm ngoái toàn thành phố có 115.059 thi sinh đăng ký đăng ký tham gia kỳ thi vào lớp 10. 

Ở thành phố, hiện tại có 117 trường THPT công lập không chuyên. 2 trường THPT chuyên, 9 trường THPT công lập tự chủ, 4 trường THPT hiệp quản và (7 trường THPT tư thục.

Dân số ngày càng tăng, các quận nội thành thiếu trường, thiếu lớp, Sở GD&ĐT đã đề xuất Bộ GD&ĐT cho Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập tại các quận và một số đại bàn huyện giáp ranh khu vực nội thành từ năm 203-2024.

Cụ thể, Hà Nội được cho phép tăng thêm 10% số lớp/trường (ví dụ từ 45 lớp/trường lên 50 lớp/trường), cho phép tăng 10 % số học sinh/ lớp (ví dụ từ 45 học sinh/lớp thành 50 học sinh/lớp), cho phép áp dụng thay diện tích đất/ học sinh bằng diện tích sử dụng/ học sinh.

Như vậy, nếu đều đề xuất này được thông qua, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 dự kiến sẽ tăng mạnh so với năm học 2023-2024.