CẤP THOÁT NƯỚC

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được nhiệm vụ, cấu tạo, công dụng, phân loại đường ống, thiết bị, công trình của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước;

+ Đọc được bản vẽ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan;

+ Trình bày được sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ, máy thi công thông dụng trong nghề;

+ Tính toán, khai triển được các chi tiết, phụ kiện thông thường đảm bảo cho gia công, lắp đặt;

+ Có khả năng ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới ở phạm vi nhất định vào thực tế sản xuất;

+ Trình bày được phương pháp lắp đặt, vận hành, quản lý hệ thống ống cấp thoát nước phù hợp với công nghệ hiện nay;

+ Thiết kế được hệ thống cấp, thoát nước trong nhà.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;

+ Lựa chọn được các loại vật tư, thiết bị, phụ kiện phù hợp với yêu cầu gia công, lắp đặt;

+ Lấy dấu, cắt, ren, uốn, hàn tạo ra các phụ kiện, mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật cao;

+ Lắp đặt, vận hành, quản lý được hệ thống ống cấp, thoát nước thông dụng trong công trình, ngoài công trình theo thiết kế;

+ Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị cho các công trình xử lý nước cấp, nước thải đúng thiết kế;

+ Vận hành được các công trình trong khu xử lý cấp, thoát nước đúng quy trình

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Thực hiện công việc có tính sáng tạo, giải quyết được các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế thi công, lắp đặt.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có thể tham gia quản lý tổ, nhóm sản xuất, có khả năng tìm việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp, thoát nước, xây dựng trên toàn quốc và xuất khẩu lao động.

4- Các môn học chính

– Hình học hoạ hình

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Thuỷ lực cơ sở

– Cấp thoát nước cơ bản

– Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động

– Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất

– Nguội cơ bản

– Hàn điện cơ bản

– Hàn, cắt khí cơ bản

– Hàn, dán chất dẻo cơ bản

– Lắp mạch điện cơ bản

– Nâng chuyển ống, thiết bị

– Sử dụng dụng cụ- Thiết bị nghề Cấp thoát nước

– Khai triển ống, phụ kiện cấp, thoát nước

– Lựa chọn ống, phụ kiện, thiết bị

– Lắp đặt máy bơm, trạm bơm

– Lắp đặt đường ống cấp nước

– Lắp đặt đường ống thoát nước

– Lắp đặt thiết bị dùng nước

– Lắp đặt hệ thống đường ống, thiết bị công trình xử lý nước cấp

– Lắp đặt hệ thống đường ống, thiết bị công trình xử lý nước thải

– Vận hành công trình thu nước, trạm bơm

– Vận hành công trình xử lý nước cấp

– Vận hành trạm xử lý nước thải

– Vận hành, quản lý mạng lưới đường ống cấp, thoát nước

– Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước trong nhà

– Thực tập sản suất

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được nhiệm vụ, cấu tạo, công dụng, phân loại đường ống, thiết bị, công trình của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước;

+ Trình bày được sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ, máy thi công thông dụng trong nghề;

+ Đọc được bản vẽ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan;

+ Khai triển được các chi tiết, phụ kiện đơn giản đảm bảo cho gia công, lắp đặt;

+ Trình bày được phương pháp lắp đặt, vận hành, quản lý hệ thống ống cấp, thoát nước, phù hợp với yêu cầu thi công.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;

+ Lựa chọn được các loại vật tư, thiết bị, phụ kiện phù hợp với yêu cầu gia công, lắp đặt;

+ Lấy dấu, cắt, ren, uốn, hàn tạo ra các chi tiết, phụ kiện, mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp đặt, vận hành, quản lý được hệ thống ống cấp, thoát nước thông dụng trong công trình, ngoài công trình theo thiết kế;

+ Vận hành được trạm xử lý cấp, thoát nước đúng quy trình;

+ Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tìm việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Cấp thoát nước, xây dựng trên toàn quốc và xuất khẩu lao động.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Thuỷ lực cơ sở

– Cấp thoát nước cơ bản

– Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động

– Nguội cơ bản

– Hàn điện cơ bản

– Hàn, dán chất dẻo cơ bản

– Lắp mạch điện cơ bản

– Nâng chuyển ống, thiết bị

– Sử dụng dụng cụ thiết bị nghề Cấp thoát nước

– Khai triển ống, phụ kiện cấp, thoát nước

– Lựa chọn ống, phụ kiện, thiết bị

– Lắp đặt máy bơm

– Lắp đặt đường ống cấp nước

– Lắp đặt đường ống thoát nước

– Lắp đặt thiết bị dùng nước

– Lắp đặt hệ thống đường ống, thiết bị, công trình xử lý nước cấp

– Lắp đặt hệ thống đường ống, thiết bị, công trình xử lý nước thải

– Vận hành công trình thu nước và trạm bơm

– Vận hành công trình xử lý nước cấp

– Vận hành trạm xử lý nước thải

– Vận hành, quản lý mạng lưới đường ống cấp, thoát nước

– Thực tập sản xuất