CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Phân tích được công việc chăn nuôi, thú y đối với các loại vật nuôi;

+ Trình bày được việc chọn giống, nhân giống, chăm sóc, nuôi dưỡng các loại vật nuôi, chẩn đoán, phòng và trị các bệnh thường gặp ở gia súc, gia cầm;

+ Áp dụng kiến thức chuyên môn vào việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được việc chọn giống, nhân giống, chăm sóc, nuôi dưỡng và chẩn đoán bệnh cho gia súc, gia cầm thông qua triệu chứng lâm sàng, bệnh tích và dịch tễ;

+ Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị chăn nuôi và các loại thuốc thú y để phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao;

+ Tổ chức, quản lý, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức chăn nuôi nông hộ và tập trung công nghiệp.

3- Cơ hội việc làm

Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” có thể làm việc tại: Trang trại chăn nuôi nông hộ, Doanh nghiệp chăn nuôi tư nhân hoặc Nhà nước, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống gia súc, gia cầm, các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở truyền giống gia súc và cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương về chăn nuôi.

4- Các môn học chính

– Giải phẫu gia súc- gia cầm.

– Sinh lý gia súc.

– Di truyền động vật.

– Sinh hoá động vật.

– Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi.

– Giống và kỹ thuật truyền giống.

– Dược lý thú y.

– Vi sinh vật chăn nuôi.

– Nội chẩn gia súc.

– Chăn nuôi lợn.

– Chăn nuôi trâu bò.

– Chăn nuôi gia cầm.

– Vi sinh vật truyền nhiễm

– Ký sinh trùng.

– Ngoại sản gia súc.

– Kiểm tra chuồng trại.

– Lập kế hoạch thức ăn.

– Chuẩn bị nước uống.

– Bố trí dụng cụ, thiết bị chăn nuôi.

– Thực hiện công tác giống.

– Nuôi dưỡng gia súc, gia cầm.

– Chăm sóc gia súc, gia cầm.

– Vệ sinh thú y.

– Phòng bệnh gia súc, gia cầm.

– Điều trị gia súc, gia cầm.

– Tiêu thụ sản phẩm .

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả được công việc chăn nuôi, thú y đối với các loại vật nuôi;

+ Trình bày được việc chọn giống, chăm sóc, nuôi dưỡng các loại vật nuôi, chẩn đoán, phòng và trị các bệnh thường gặp ở gia súc, gia cầm;

+ Ứng dụng kiến thức chuyên môn vào việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được việc chọn giống, chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm;

+ Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, thú y và các loại thuốc, vác xin để phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao.

3- Cơ hội việc làm:

Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” có thể làm việc tại: Trang trại chăn nuôi nông hộ, Doanh nghiệp chăn nuôi tư nhân hoặc Nhà nước, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống gia súc, gia cầm, các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở truyền giống gia súc.

4- Các môn học chính

– Giải phẫu, sinh lý gia súc – gia cầm.

– Thức ăn chăn nuôi.

– Giống gia súc, gia cầm.

– Dược lý thú y.

– Chăn nuôi lợn.

– Chăn nuôi trâu bò.

– Chăn nuôi gia cầm.

– Nội chẩn gia súc.

– Vi sinh vật truyền nhiễm .

– Ký sinh trùng.

– Ngoại sản gia súc.

– Kiểm tra chuồng trại.

– Chuẩn bị thức ăn.

– Chuẩn bị nước uống.

– Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị chăn nuôi.

– Nhận con giống.

– Nuôi dưỡng gia súc, gia cầm.

– Chăm sóc gia súc, gia cầm.

– Phòng bệnh gia súc, gia cầm.

– Điều trị bệnh gia súc, gia cầm.

– Tiêu thụ sản phẩm.