CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;

+ Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt;

+ Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 – 2245;

+ Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động cơ khí thông dụng và hiện đại;

+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề;

+ Mô tả được quá trình biến dạng của kim loại khi có ngoại lực tác dụng;

+ Biết được phương pháp tính toán sức bền vật liệu, dung sai các kết cấu trên bản vẽ phức tạp;

+ Biết được phương pháp tính toán, khai triển, xếp hình pha cắt kim loại, tiết kiệm vật liệu;

+ Phân biệt được hệ trục tọa độ trên máy CNC;

+ Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn được các loại vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo;

+ Tính toán sức bền vật liệu, dung sai các kết cấu trên bản vẽ phức tạp;

+ Đọc được bản vẽ thi công, bản vẽ tách, lắp ghép và các tài liệu liên quan;

+ Tính toán, khai triển, xếp hình pha cắt kim loại, tiết kiệm vật liệu được một số chi tiết đơn giản, không phức tạp của nghề;

+ Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

+ Sử dụng thành thạo và bảo quản các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;

+ Triển khai kích thước, phóng dạng chính xác trên thép tấm và thép hình;

+ Thao tác nắn, cắt, uốn gập, khoan lỗ, tán đinh, lắp ghép tạo ra các sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật cao ở dạng: ống, khung, bình, bồn, bun ke – si lô, thiết bị lọc bụi, cho các công trình công nghiệp và dân dụng;

+ Thực hiện được một số công việc trong tổ hợp lắp ghép, đóng gói, bàn giao sản phẩm dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật;

+ Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của thiết bị, dụng cụ của nghề;

+ Lập được chương trình trên máy CNC đảm bảo yêu cầu;

+ Chế tạo được các loại chi tiết cơ khí thông dụng ứng dụng trong sửa chữa và thay thế của nghề.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm:

+ Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí;

+ Tổ trưởng sản xuất;

+ Quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí;

+ Có khả năng tự tạo việc làm;

+ Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Toán cao cấp

– Vật lý đại cương

– Hình học họa hình

– Vẽ kỹ thuật

– Dung sai và lắp ghép

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– Vật liệu cơ khí

– Công nghệ gia công kim loại

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất

– Nguội cơ bản

– Đồ gá

– Hàn điện cơ bản

– Hàn cắt khí cơ bản

– Lắp mạch điện đơn giản

– Nâng chuyển thiết bị

– Sử dụng dụng cụ thiết bị nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

– Đo kiểm tra kích thước thiết bị cơ khí

– Chống gỉ kết cấu thiết bị cơ khí

– Chế tạo bằng tải

– Chế tạo khung nhà công nghiệp

– Chế tạo bun ke – silô

– Chế tạo thiết bị lọc bụi kiểu ly tâm – siclon

– Cắt kim loại tấm bằng ôxy – khí chảy, hồ quang Plasma trên máy cắt CNC

– Chế tạo lan can cầu thang

– Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;

+ Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt;

+ Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 – 2245;

+ Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số cơ cấu truyền động cơ khí thông thường;

+ Mô tả được quá trình biến dạng của kim loại khi có ngoại lực tác dụng;

+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề;

+ Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất;

+ Có khả năng tiếp tục học tập lên cao.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công;

+ Đọc được bản vẽ chi tiết của thiết bị và kết cấu thép;

+ Tính toán, khai triển được một số chi tiết đơn giản, không phức tạp của nghề;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

+ Sử dụng thành thạo và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;

+ Triển khai được kích thước trên thép tấm và thép hình;

+ Thao tác nắn, cắt, uốn gập, khoan lỗ, tán đinh, lắp ghép tạo ra các sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật trung bình ở dạng: ống, khung, bình, bồn, bun ke – si lô, thiết bị lọc bụi, cho các công trình công nghiệp và dân dụng;

+ Thực hiện được một số công việc trong tổ hợp lắp ghép, đóng gói, bàn giao sản phẩm dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật;

+ Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của thiết bị, dụng cụ của nghề;

+ Lựa chọn được một số vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo theo tổ, nhóm.

3- Cơ hội việc làm:

+ Trực tiếp gia công trên các máy công cụ phổ biến, thông dụng của nghề và máy phay CNC;

+ Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí;

+ Tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí;

+ Có khả năng tự tạo việc làm;

+ Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4. Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Dung sai và lắp ghép

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Nguội cơ bản

– Hàn điện cơ bản

– Hàn cắt khí cơ bản

– Lắp mạch điện đơn giản

– Nâng chuyển thiết bị

– Sử dụng dụng cụ thiết bị chế tạo thiết bị cơ khí

– Đo kiểm tra kích thước thiết bị cơ khí

– Chống gỉ kết cấu thiết bị cơ khí

– Chế tạo bằng tải

– Chế tạo lan can cầu thang

– Chế tạo khung nhà công nghiệp

– Chế tạo bun ke – silô

– Cắt kim loại tấm bằng ôxy- khí chảy, hồ quang Plasma trên máy cắt CNC

– Thực tập tốt nghiệp