CƠ ĐIỆN LẠNH THỦY SẢN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện, gas lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn;

+ Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

+ Hiểu được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

+ Am hiểu về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp chế biến thủy sản;

+ Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh thủy sản;

+ Trình bày được quy trình vận hành các hệ thống điều hòa không khí;

+ Nhận biết và phân tích được các nguyên nhân hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong hệ thống máy lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

+ Thuyết minh, giải thích được các công đoạn trong quy trình sản xuất lạnh đông thủy sản;

+ Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành một số thiết bị, máy móc chính sử dụng trong nghề thủy sản;

+ Trình bày được phương pháp tính toán, thiết kế hệ thống lạnh.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tổ chức được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện, gas lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn;

+ Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp chế biến thủy sản;

+ Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa được các hệ thống máy lạnh thủy sản, hệ thống máy lạnh trên tàu khai thác;

+ Vận hành bảo dưỡng, sửa chữa được các hệ thống điều hòa không khí;

+ Kiểm tra, xác định, sửa chữa được các hư hỏng về cơ khí, điện, lạnh trong hệ thống lạnh;

+ Vận hành được một số thiết bị, máy móc chính được sử dụng trong nghề thủy sản;

+ Chọn được thiết bị trong hệ thống lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

+ Tổ chức, quản lý sản xuất và bồi dưỡng thợ bậc dưới theo chuyên môn của mình;

+ Tính toán, thiết kế được hệ thống lạnh.

3- Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc ở vị trí cán bộ kỹ thuật, quản lý xưởng cơ điện lạnh tại các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành thủy sản, các tàu đánh bắt thủy sản, các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí.

Ngoài ra có thể làm giáo viên lý thuyết và thực hành ở các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề; làm giáo viên thực hành ở các trường cao đẳng nghề sau khi được bổ sung các kiến thức và kỹ năng về sư phạm dạy nghề.

4- Các môn học chính

– An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

– Quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản

– Vẽ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật nhiệt

– Cơ sở lý thuyết bơm, quạt, máy nén

– Cơ học kỹ thuật

– Tổ chức sản xuất

– Kỹ thuật lạnh

– Vật liệu cơ điện nhiệt lạnh

– Sử dụng hiệu quả năng lượng

– Tiếng Anh chuyên ngành nhiệt lạnh

– Máy điện

– Đo lường Cơ – Điện – Lạnh

– Kỹ thuật điện tử

– Hàn cơ bản

– Gia công Nguội – Gò

– Hệ thống lạnh thủy sản

– Trang bị điện hệ thống lạnh

– Tự động hóa hệ thống lạnh thủy sản

– Trang thiết bị lạnh trên tàu khai thác thủy sản

– Kỹ thuật điều hòa không khí trung tâm

– Vận hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lạnh

– Thiết kế hệ thống lạnh thủy sản

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện, gas lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn;

+ Trình bày được các chương trình quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản theo ISO và HACCP;

+ Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

+ Hiểu được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

+ Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh thủy sản;

+ Nhận biết các nguyên nhân hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

+ Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành một số thiết bị, máy móc chính sử dụng trong nghề thủy sản.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tổ chức được một số các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện, gas lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn;

+ Xây dựng được kế hoạch quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản (HACCP) cho một sản phẩm thủy sản;

+ Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa được hệ thống máy lạnh thủy sản, hệ thống máy lạnh trên tàu khai thác;

+ Vận hành bảo dưỡng, sửa chữa được các hệ thống điều hòa không khí trong ngành thủy sản;

+ Sửa chữa được các hư hỏng về cơ khí, điện, lạnh trong các hệ thống lạnh thủy sản;

+ Vận hành được một số thiết bị, máy móc chính sử dụng trong ngành thủy sản.

3- Cơ hội việc làm

Người tốt nghiệp nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ trung cấp nghề sẽ làm cán bộ kỹ thuật ở các cơ sở sản xuất, các công ty dịch vụ chuyên ngành thủy sản, các tàu đánh bắt thủy sản, các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí.

4- Các môn học chính

– An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

– Vẽ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật nhiệt

– Kỹ thuật lạnh

– Vật liệu cơ điện nhiệt lạnh

– Máy điện

– Đo lường Cơ – Điện – Lạnh

– Hàn cơ bản

– Gia công Nguội – Gò

– Hệ thống lạnh thủy sản

– Trang bị điện hệ thống lạnh

– Tự động hóa hệ thống lạnh thủy sản

– Vận hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lạnh

– Thực tập tốt nghiệp