CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị chế biến chè thông dụng; một số nguyên lý của các quá trình cơ bản trong công nghệ chế biến chè.

+ Phân tích được quy trình công nghệ sản xuất các loại chè phổ biến ở Việt Nam và một số nước trên thế giới: chè xanh, chè đen, chè Ôlong, chè hương, chè hoa…

+ Đề ra được giải pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc của nghề trong phạm vi chuyên môn đào tạo.

+ Trình bày được các nội dung tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp chế biến chè.

+ Trình bày được nội dung công việc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm chè.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại thiết bị chế biến chè.

+ Làm thành thạo về cơ bản các công việc trong công nghệ sản xuất chè đen, chè xanh, chè Ôlong, chè hương, chè hoa…

+ Làm được các nội dung kiểm tra chất lượng chè ở từng công đoạn sản xuất trên dây chuyền chế biến khác nhau.

+ Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất và đề ra được những quyết định kỹ thuật có tính chuyên môn sâu.

+ Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất: một phân xưởng; một ca sản xuất hoặc một tổ sản xuất.

+ Làm việc độc lập, phối hợp với đồng nghiệp trong phân xưởng, ca sản xuất và tổ sản xuất.

+ Ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực chế biến chè.

+ Hướng dẫn và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề và lành nghề.

3- Các môn học chính

– Tổ chức sản xuất

– An toàn lao động

– Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chè

– Vi sinh vật thực phẩm

– Hoá phân tích

– Chất thải và xử lý chất thải trong chế biến chè

– Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến chè

– Hoá sinh chè

– Quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP

– Công nghệ chế biến chè

– Thu hái và bảo quản chè tươi

– Đốt lò cấp nhiệt

– Làm héo chè

– Diệt men chè

– Làm dập tế bào và tạo hình sản phẩm

– Lên men chè

– Làm khô chè

– Phân loại chè bán thành phẩm

– Đấu trộn chè

– Đóng gói chè

– Bảo quản chè

– Sản xuất chè Ôlong

– Sản xuất chè hoa tươi

– Sản xuất chè hương

– Kiểm tra chất lượng chè

– Quản lý sản xuất chè

 

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp :

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị chế biến chè thông dụng.

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chè đối với một số quy trình sản xuất chè phổ biến như: Sản xuất chè xanh, sản xuất chè đen OTD và CTC.

+ Đề ra được giải pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc của nghề trong phạm vi chuyên môn được đào tạo.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại thiết bị chế biến chè chủ yếu.

+ Đánh giá được chất lượng các loại chè trong từng công đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm quan và vật lý.

+ Thực hiện được công việc ở các công đoạn của quy trình sản xuất chè đen, chè xanh.

+ Làm được các công việc phân tích và xác định một số chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng ở các công đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất chè.

+ Kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác.

+ Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất chè.

+ Làm việc độc lập và phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.

3- Các môn học chính :

– An toàn lao động

– Tổ chức sản xuất

– Công nghệ chế biến chè

– Thu hái và bảo quản chè tươi

– Đốt lò cấp nhiệt

– Làm héo chè

– Diệt men chè

– Làm dập tế bào và tạo hình sản phẩm

– Lên men chè

– Làm khô chè

– Phân loại chè bán thành phẩm

– Đấu trộn chè

– Kiểm tra chất lượng chè

– Đóng gói chè

– Bảo quản chè