CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ BẢO DƯỠNG ĐẦU MÁY


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có kiến thức cơ bản về Vẽ kỹ thuật cơ khí, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Điện kỹ thuật, Kỹ thuật số, Vật liệu và công nghệ cơ khí, Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường, Chi tiết máy, Tổ chức sản xuất hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ chế tạo và sửa chữa đầu máy;

+ Nêu được đầy đủ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trên đầu máy;

+ Đọc và hiểu được các bản vẽ thiết kế đầu máy, các bản vẽ công nghệ, các yêu cầu kỹ thuật; Yêu cầu kiểm tra;

+ Mô tả được đầy đủ các bước công nghệ cơ bản chế tạo, lắp ráp đầu máy;

+ Nêu được các phương pháp kiểm tra, thử nghiệm khi gia công, sửa chữa, lắp ráp các cụm thiết bị trên đầu máy;

+ Phân biệt được các phương pháp kiểm tra phát hiện hư hỏng, trình tự các bước công việc khi bảo dưỡng, sửa chữa các cụm thiết bị trên đầu máy.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc thành thạo bản vẽ kỹ thuật cơ khí: bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, sơ đồ điện, sơ đồ hệ thống hãm khí nén, thuỷ lực trên các loại đầu máy;

+ Thao tác được một số bước cơ bản trong gia công, lắp ráp chi tiết, kết cấu đầu máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Sử dụng thuần thục các dụng cụ đo, các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng;

+ Lắp ráp được các thiết bị chủ yếu của hệ thống điện điều khiển, hãm, động cơ, hệ thống truyền động, lên đầu máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Phát hiện được sai sót kỹ thuật, sử dụng biện pháp phòng ngừa và khắc phục trong quá trình gia công, bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy;

+ Thực hiện chuẩn, đúng các bước công việc khi bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đối với từng loại đầu máy;

+ Tổ chức và hướng dẫn được tổ, nhóm lao động để thực hiện công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội làm việc trong các cơ sở chế tạo và sửa chữa đầu máy hoặc các cơ sở cơ khí khác.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– Vật liệu và công nghệ cơ khí

– Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

– Điện kỹ thuật

– Chi tiết máy

– Tổ chức quản lý sản xuất

– Nguội cơ bản

– Kỹ thuật số

– Công nghệ chế tạo chi tiết

– Cơ sở vẽ và thiết kế trên máy tính

– Cấu tạo và sửa chữa động cơ diesel đầu máy

– Cấu tạo và sửa chữa bộ truyền động thuỷ lực, bộ phận chạy đầu máy

– Cấu tạo và sửa chữa bộ truyền động điện đầu máy

– Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện đầu máy

– Cấu tạo và sửa chữa hệ thống hãm đầu máy

– Chế tạo khung và giá xe đầu máy.

– Lắp ráp khung vỏ và nội thất ca bin đầu máy

– Lắp ráp động cơ, bộ truyền động và các thiết bị cơ khí

– Lắp ráp các thiết bị điện đầu máy

– Lắp ráp hệ thống hãm đầu máy

– Lắp ráp bộ phận chạy đầu máy

– Pháp luật về đường sắt

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có kiến thức cơ bản về Vẽ kỹ thuật Cơ khí, Cơ kỹ thuật, Điện kỹ thuật, Kỹ thuật số, Vật liệu và Công nghệ cơ khí, Dung sai lắp ghép và Kỹ thuật đo lường, Chi tiết máy hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề công nghệ chế tạo và sửa chữa đầu máy;

+ Nêu lên được cấu tạo của các thiết bị trên đầu máy;

+ Mô tả được đầy đủ các bước công nghệ cơ bản trong chế tạo và sửa chữa đầu máy;

+ Chỉ ra được nội dung cơ bản các công tác kiểm tra, sửa chữa đầu máy.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc và vẽ được bản vẽ kỹ thuật cơ khí;

+ Sử dụng được các dụng cụ đo cơ khí thông dụng và chuyên dùng;

+ Thực hiện đúng, đủ các thao tác cơ bản trong lắp đặt chi tiết, cụm chi tiết của các bước chủ yếu trong quy trình công nghệ chế tạo và sửa chữa đầu máy;

+ Gia công nắn sửa, lắp ráp được một số chi tiết, cụm kết cấu đầu máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Phát hiện được sai sót kỹ thuật, nêu ra được cách phòng ngừa và các biện pháp khắc phục các sai sót trong quá trình gia công chế tạo, sửa chữa đầu máy.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có cơ hội làm việc trong các cơ sở chế tạo và sửa chữa đầu máy hoặc các cơ sở cơ khí khác.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu và công nghệ cơ khí

– Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

– Điện kỹ thuật

– Chi tiết máy

– Nguội cơ bản

– Kỹ thuật số

– Cấu tạo và sửa chữa động cơ diesel đầu máy

– Cấu tạo và sửa chữa bộ truyền động thuỷ lực, bộ phận chạy đầu máy

– Cấu tạo và sửa chữa bộ truyền động điện đầu máy

– Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện đầu máy

– Cấu tạo và sửa chữa hệ thống hãm đầu máy

– Chế tạo khung và giá xe đầu máy.

– Lắp ráp khung vỏ và nội thất ca bin đầu máy

– Lắp ráp động cơ, bộ truyền động và các thiết bị cơ khí

– Lắp ráp các thiết bị điện đầu máy

– Lắp ráp hệ thống hãm đầu máy

– Lắp ráp bộ phận chạy đầu máy

– Pháp luật về đường sắt