CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ BẢO DƯỠNG TOA XE


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được đầy đủ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trên toa xe;

+ Phân biệt được chủng loại các toa xe, các thiết bị toa xe cùng loại;

+ Phân tích được các bản vẽ thiết kế toa xe, các bản vẽ công nghệ, các yêu cầu kỹ thuật; yêu cầu kiểm tra;

+ Mô tả được đầy đủ các bước công nghệ cơ bản chế tạo, lắp ráp toa xe;

+ Trình bày được các phương pháp kiểm tra, thử nghiệm khi chế tạo, sửa chữa, lắp ráp các cụm thiết bị trên toa xe;

+ Phân biệt được các phương pháp kiểm tra phát hiện hư hỏng, trình tự các bước công việc khi bảo dưỡng, sửa chữa các cụm thiết bị của toa xe.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc thành thạo bản vẽ kỹ thuật cơ khí: bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, sơ đồ hệ thống hãm gió ép, hệ thống điện, hệ thống nước và hệ thống điều hòa không khí trên toa xe;

+ Thao tác được một số bước cơ bản trong chế tạo, lắp ráp chi tiết, kết cấu toa xe đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Sử dụng thuần thục các dụng cụ đo, các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng;

+ Lắp ráp được các thiết bị của hệ thống điện, hệ thống hãm, hệ thống nước, hệ thống điều hòa không khí, thông gió lên toa xe đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp ráp hoàn chỉnh được các chi tiết, cụm, bộ phận của toa xe như: Giá chuyển hướng, giảm chấn thủy lực, bộ đỡ đấm móc nối;

+ Phát hiện được sai sót kỹ thuật, sử dụng biện pháp phòng ngừa và khắc phục trong quá trình chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa toa xe;

+ Thực hiện được đầy đủ, chính xác các bước công việc khi bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đối với từng loại toa xe cụ thể;

+ Tổ chức được tổ, nhóm lao động để thực hiện công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc trong các cơ sở chế tạo và sửa chữa toa xe, trạm khám chữa toa xe và các phân xưởng cơ khí chuyên ngành toa xe tại các vị trí:

– Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa nội thất toa xe;

– Chế tạo, lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa thân toa xe;

– Lắp ráp, bảo dưỡng sửa chữa hãm toa xe;

– Chế tạo, lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa giá chuyển hướng toa xe;

– Khám chữa toa xe tại trạm khám chữa toa xe;

– Quản lý tổ sản xuất các phân xưởng chế tạo, lắp ráp, sửa chữa toa xe;

– Tổ trưởng tổ khám xe;

– Kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng sản phẩm tại phân xưởng.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

– Kỹ thuật điện

– Tổ chức sản xuất

– Kỹ thuật an toàn

– Nguội cơ bản

– Hàn điện cơ bản

– Gò kim loại

– Gia công cơ khí

– Cấu tạo và sửa chữa toa xe

– Cấu tạo và sửa chữa hãm toa xe

– Nghiệp vụ khám chữa toa xe

– Công nghệ chế tạo, lắp ráp thùng toa xe

– Công nghệ chế tạo, lắp ráp giá chuyển hướng toa xe

– Công nghệ chế tạo, lắp ráp hãm toa xe

– Kỹ thuật chế tạo, lắp đặt điện toa xe

– Kỹ thuật chế tạo, lắp đặt thiết bị toa xe

– Thử nghiệm, nghiệm thu toa xe

– Pháp luật đường sắt

– Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa toa xe

– Công nghệ chế tạo và khám chữa toa xe

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Phân biệt được chủng loại các toa xe, các thiết bị toa xe cùng loại;

+ Nêu được đầy đủ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trên toa xe;

+ Mô tả được đầy đủ các bước công nghệ cơ bản chế tạo, lắp ráp toa xe;

+ Trình bày được các phương pháp kiểm tra, thử nghiệm khi chế tạo, sửa chữa, lắp ráp các cụm thiết bị trên toa xe;

+ Phân biệt được các phương pháp kiểm tra phát hiện hư hỏng, trình tự các bước công việc khi bảo dưỡng, sửa chữa các cụm thiết bị của toa xe.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật cơ khí: bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, sơ đồ hệ thống hãm gió ép, hệ thống điện, hệ thống nước và hệ thống điều hòa không khí trên toa xe;

+ Sử dụng được các dụng cụ đo, các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng;

+ Lắp ráp được các thiết bị cơ bản của hệ thống điện, hệ thống hãm, hệ thống nước, hệ thống điều hòa không khí, thông gió lên toa xe đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp ráp được các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận cơ bản của toa xe như: Giá chuyển hướng, giảm chấn thủy lực, bộ móc nối – đỡ đấm;

+ Sửa chữa, khắc phục được một số hư hỏng thường gặp của toa xe;

+ Thực hiện được đúng thứ tự các bước công việc cơ bản khi bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đối với từng loại toa xe cụ thể.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có cơ hội làm việc trong các cơ sở chế tạo và sửa chữa toa xe, trạm khám chữa toa xe và các phân xưởng cơ khí chuyên ngành toa xe tại các vị trí:

– Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa nội thất toa xe;

– Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa thân toa xe;

– Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa hãm toa xe;

– Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa giá chuyển hướng toa xe;

– Khám chữa toa xe tại trạm khám chữa toa xe.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu và công nghệ cơ khí

– Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật an toàn

– Nguội cơ bản

– Gò kim loại

– Hàn điện cơ bản

– Cấu tạo và sửa chữa toa xe

– Cấu tạo và sửa chữa hãm toa xe

– Nghiệp vụ khám chữa toa xe

– Công nghệ chế tạo, lắp ráp thùng toa xe

– Công nghệ chế tạo, lắp ráp giá chuyển hướng toa xe

– Công nghệ chế tạo , lắp ráp hãm toa xe

– Kỹ thuật chế tạo, lắp đặt điện toa xe

– Kỹ thuật chế tạo, lắp đặt thiết bị toa xe

– Pháp luật đường sắt

– Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa toa xe

– Công nghệ chế tạo và khám chữa toa xe