CÔNG NGHỆ DỆT

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được cấu tạo, tính chất của các nguyên liệu tạo ra vải;

+ Biết phương pháp thiết kế mặt hàng vải dệt thoi, dệt kim dựa trên cơ sở phân tích mẫu vải hoặc yêu cầu của khách hàng;

+ Biết sơ lược về quy trình công nghệ kéo sợi, công nghệ nhuộm hoàn tất;

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý vận hành thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải dệt thoi và dệt kim;

+ Biết phương pháp thiết kế công nghệ trên từng thiết bị của dây chuyền công nghệ sản xuất vải dệt thoi, dệt kim;

+ Biết phương pháp xây dựng định mức năng suất lao động, thiết bị và thiết kế dây chuyền sản xuất vải;

+ Hiểu được phương pháp xây dựng chỉ tiêu và kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm;

+ Đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật nghề dệt bằng tiếng Anh.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thiết kế được mặt hàng vải dệt thoi, dệt kim dựa trên cơ sở phân tích mẫu vải hoặc đơn đặt hàng của khách hàng;

+ Lựa chọn vật liệu, bán thành phẩm để thực hiện các công đoạn gia công trong quy trình công nghệ dệt;

+ Thiết kế đơn công nghệ gia công các mặt hàng trên từng thiết bị của dây chuyền sản xuất vải dệt thoi, vải dệt kim;

+ Xây dựng chỉ tiêu và kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm;

+ Xây dựng định mức năng suất lao động, thiết bị và thiết kế dây chuyền sản xuất hợp lý trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của doanh nghiệp;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác công nghệ trên dây chuyền sản xuất các mặt hàng vải dệt thoi, vải dệt kim, vải không dệt thông thường và một số loại vải đặc biệt đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm;

+ Thực hiện an toàn vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ;

+ Quản lý, giám sát và xử lý sự cố trong quá trình sản xuất trên dây chuyền công nghệ dệt;

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ dệt của các cơ sở sản xuất ngành dệt trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

– Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật thiết kế mẫu vải, kỹ thuật chuyền, kỹ thuật xây dựng định mức, kỹ thuật thiết kế công nghệ sản xuất, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, gia công các mặt hàng vải dệt thoi, vải dệt kim thông thường và một số loại vải đặc biệt;

– Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất nghề dệt với quy mô vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ học ứng dụng

– Toán ứng dụng

– Kỹ thuật điện

– An toàn lao động và môi trường

– Vật liệu dệt

– Cấu trúc vải

– Đại cương Công nghệ sợi – dệt – nhuộm

– Anh văn chuyên ngành

– Quản trị doanh nghiệp

– Kiểm tra chất lượng sản phẩm

– Tổ chức lao động và định mức kỹ thuật

– Thiết kế dây chuyền sản xuất

– Thiết kế mẫu vải

– Công nghệ mắc sợi

– Công nghệ hồ, dồn sợi dọc

– Công nghệ luồn, nối tiếp sợi dọc

– Công nghệ dệt vải dệt thoi

– Công nghệ dệt kim đan ngang

– Công nghệ dệt kim đan dọc

– Thiết kế công nghệ sản xuất dệt vải dệt thoi

– Thiết kế công nghệ sản xuất vải dệt kim

– Thực tập sản xuất

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Biết được cấu tạo, tính chất của các nguyên liệu tạo ra vải;

+ Biết sơ lược về quy trình công nghệ kéo sợi, công nghệ nhuộm hoàn tất;

+ Biết được cấu tạo và phương pháp biểu diễn các tổ chức vải thông dụng;

+ Biết cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải dệt thoi và dệt kim;

+ Biết phương pháp và quy trình công nghệ gia công bán sản phẩm và sản phẩm trên dây chuyền sản xuất vải dệt thoi và dệt kim;

+ Biết phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm;

+ Đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật thông dụng nghề dệt bằng tiếng Anh.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn vật liệu, bán thành phẩm để thực hiện các công đoạn trong quy trình công nghệ dệt;

+ Đọc hiểu và trình bày được các bản vẽ về cấu trúc của các kiểu dệt vải dệt thoi và dệt kim;

+ Vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật các thiết bị gia công trên dây chuyền công nghệ dệt;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác trên dây chuyền công nghệ dệt thoi và dệt kim đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm;

+ Phát hiện và xử lý sự cố sai hỏng trong quá trình sản xuất;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công việc của người công nhân công nghệ có trình độ thấp hơn;

+ Thực hiện an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ dệt của các cơ sở sản xuất ngành dệt trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

– Đảm nhiệm một số công việc kỹ thuật như: kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, gia công sản xuất trên dây chuyền công nghệ dệt kim, dệt thoi và một số dây chuyền công nghệ sản xuất vải đặc biệt.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ học ứng dụng

– Kỹ thuật điện

– An toàn lao động và môi trường

– Vật liệu dệt

– Cấu trúc vải

– Đại cương công nghệ sợi – dệt – nhuộm

– Anh văn chuyên ngành

– Kiểm tra chất lượng sản phẩm

– Công nghệ mắc sợi

– Công nghệ hồ, dồn sợi dọc

– Công nghệ luồn, nối tiếp sợi dọc

– Công nghệ dệt vải dệt thoi

– Công nghệ dệt vải dệt kim đan ngang

– Công nghệ dệt vải dệt kim đan dọc

– Thực tập sản xuất