CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ CAO SU

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản hóa học hóa lý polymer, cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp;

+ Trình bày được quy trình chuẩn bị nguyên vật liệu, hóa chất, phụ gia trong sản xuất: lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm, keo, màng mỏng, nệm mút và tấm xốp cao su;

+ Kiểm tra được hóa chất, phụ gia, các lớp vải mành, vòng tanh, bố thép sản xuất lốp;

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng nguyên vật liệu đến chất lượng sản phẩm cao su;

+ Phân tích được các bộ phận cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, quy trình và phương pháp kiểm tra và quy trình vận hành của máy luyện hở 2 trục trong sản xuất: Lốp, săm, băng tải, dây đai cao su;

+ Mô tả được phương pháp kiểm tra máy lưu hóa trong sản phẩm lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su;

+ Hướng dẫn được phương pháp vệ sinh, bảo dưỡng máy và các thiết bị trong sản xuất và vệ sinh nơi làm việc của các dây chuyền sản xuất lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su;

+ Đánh giá được chất lượng nguyên liệu, vật tư và sản phẩm theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ISO;

+ Giải thích được tầm quan trọng của an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Định lượng được nguyên liệu, hóa chất, phụ gia theo đơn phối liệu trong sản xuất lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su, keo, màng mỏng cao su, nệm mút và tấm xốp cao su;

+ Hướng dẫn quy trình kiểm tra và vận hành được của máy luyện hở, máy cán xuất tấm, cán tráng, máy đùn trong sản xuất lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su;

+ Vận hành được các thiết bị trong dây chuyền sản xuất các sản phẩm: Lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su;

+ Thực hiện được phương pháp kiểm tra đánh giá bán thành phẩm và sản phẩm trong sản xuất lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su;

+ Phối trộn được cao su và chất hóa dẻo vào khe trục, điều chỉnh khe trục, điều chỉnh nhiệt độ trục cán và đảo trộn theo quy trình sản xuất lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su;

+ Thực hiện được công đoạn bảo dưỡng thiết bị trong dây chuyền sản xuất các sản phẩm: Lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su;

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị dùng trong đo kiểm và đánh giá chất lượng bán thành phẩm và sản phẩm cao su;

+ Áp dụng được các biện pháp cải tiến kỹ thuật, quản lý sản xuất, tham gia nghiên cứu sản phẩm nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi hoàn thành khóa học, Sinh viên làm việc tại các vị trí công việc sau: Chuẩn bị nguyên vật liệu cho đơn pha chế; Sơ luyện hỗn hợp cao su; hỗn luyện; Cán luyện cao su; Định hình bán thành phẩm; Lưu hóa; Kiểm tra chất lượng sản phẩm; Đóng gói sản phẩm tại các nhà máy xí nghiệp:

+ Sản xuất lốp, săm xe cao su;

+ Sản xuất băng tải;

+ Sản xuất dây đai;

+ Sản xuất ống cao su kỹ thuật;

+ Sản xuất phụ tùng kỹ thuật cao su;

+ Sản xuất vải tráng cao su;

+ Sản xuất tấm cao su;

+ Sản xuất keo cao su;

+ Sản xuất màng mỏng cao su;

+ Sản xuất nệm mút và tấm xốp cao su.

– Tham gia công việc tại các cơ sở kinh doanh sản phẩm cao su, cơ sở nghiên cứu triển khai sản xuất thử nghiệm các sản phẩm cao su.

– Tham gia tư vấn trong lĩnh vực quản lý chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm của các doanh nghiệp.

– Giáo viên dạy nghề công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su trong các Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận, huyện.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Vật liệu

– Hóa hữu cơ

– Công nghệ sản xuất cao su nguyên liệu 

– Hóa học hóa lý polyme

– An toàn lao động

– Máy và thiết bị

– Định lượng nguyên vật liệu

– Sơ luyện cao su

– Hỗn luyện cao su

– Cán luyện cao su trên máy luyện kín

– Nhiệt luyện cao su

– Định hình bán thành phẩm 

– Định hình thành phẩm 

– Điều chế hỗn hợp latex

– Lưu hóa cao su

– Hoàn thiện sản phẩm

– Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu

– Kiểm tra chất lượng sản phẩm

– Thực tập công nghệ

– Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản, phương pháp pha chế phụ gia dùng trong phối trộn cao su;

+Trình bày được quy trình chuẩn bị và kiểm tra nguyên vật liệu, hóa chất, phụ gia trong sản xuất: lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm, keo, màng mỏng, nệm mút và tấm xốp cao su;

+ Trình bày được quá trình sơ luyện cao su sống, cán luyện trên máy luyện hở, xuất tấm, định hình bán thành phẩm và thành phẩm;

+ Kể tên được cấu tạo các bộ phận chính, nguyên lý hoạt động, quy trình và phương pháp kiểm tra và quy trình vận hành của các thiết bị trong sản xuất;

+ Trình bày được quá trình phối liệu tạo hỗn hợp để sản xuất các sản phẩm từ latex;

+ Liệt kê được những đặc tính kỹ thuật bán thành phẩm và sản phẩm;

+ Trình bày được phương pháp đóng gói và lưu kho sản phẩm;

+ Trình bày được các nội dung bảo dưỡng các thiết bị trong dây chuyền sản xuất lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su; màng mỏng, nệm mút và tấm cao su;

+ Nêu được các nguyên tắc, quy định, tiêu chuẩn trong quản lí chất lượng sản phẩm theo ISO 9001:2008.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Định lượng được nguyên liệu, hóa chất, phụ gia theo đơn phối liệu trong sản xuất lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su, keo, màng mỏng cao su, nệm mút và tấm xốp cao su;

+ Thực hiện được quy trình kiểm tra và vận hành được của thiết bị trong sản xuất lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su;

+ Phối trộn được cao su, chất hóa dẻo, các phụ gia khác, điều chỉnh khe trục, điều chỉnh nhiệt độ trục cán và đảo trộn theo quy trình sản xuất lốp, săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động khi hỗn luyện cao su trong quá trình sản xuất săm, băng tải, dây đai, ống cao su kỹ thuật, phụ tùng, vải tráng, tấm cao su và keo cao su;

+ Thực hiện được quy trình đóng gói và lưu kho sản phẩm;

+ Sử dụng được các dụng cụ đo, kiểm tra nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trên dây chuyền sản xuất.

3- Cơ hội việc làm

– Sau khi hoàn thành khóa học, Học sinh sẽ làm việc tại các vị trí công việc sau: Chuẩn bị nguyên vật liệu cho đơn pha chế; Sơ luyện hỗn hợp cao su; Cán luyện cao su; Định hình bán thành phẩm; Kiểm tra đóng gói sản phẩm tại các nhà máy xí nghiệp:

+ Sản xuất lốp, săm xe cao su;

+ Sản xuất băng tải;

+ Sản xuất dây đai;

+ Sản xuất ống cao su kỹ thuật;

+ Sản xuất phụ tùng kỹ thuật cao su;

+ Sản xuất vải tráng cao su;

+ Sản xuất tấm cao su;

+ Sản xuất keo cao su;

+ Sản xuất màng mỏng cao su;

+ Sản xuất nệm mút và tấm xốp cao su.

– Tham gia công việc tại các cơ sở kinh doanh sản phẩm cao su, cơ sở nghiên cứu triển khai sản xuất thử nghiệm các sản phẩm cao su.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Vật liệu

– Công nghệ sản xuất cao su nguyên liệu

– Máy và thiết bị

– Nguyên vật liệu

– Sơ luyện cao su

– Cán luyện cao su

– Định hình bán thành phẩm 

– Định hình thành phẩm 

– Điều chế hỗn hợp latex

– Hoàn thiện sản phẩm

– An toàn lao động

– Thực tập công nghệ

– Thực tập tốt nghiệp