CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được kiến thức các môn khoa học cơ bản như: toán học, vật lý, sinh học, đặc biệt là hai môn tin học và ngoại ngữ nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu tham khảo;

+ Trình bày được những định nghĩa, cấu trúc, chức năng và thành phần cấu tạo của tế bào thực vật;

+ Hiểu được nguyên lý của các quá trình sinh học;

+ Hiểu được lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào các vấn đề công nghệ sinh học;

+ Trình bày được cơ sở khoa học nuôi cấy mô tế bào thực vật và kỹ thuật nhân nhanh in vitro giống cây trồng;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tài nguyên đất, nước, khí hậu… đáp ứng cho việc trồng cây nông – lâm nghiệp;

+ Bố trí và thiết kế thí nghiệm khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học;

+ Thu thập và phân tích, xử lý số liệu khoa học bằng những phàn mềm chuyên dụng;

+ Sản xuất được giống cây trồng, giống hoa, cây lâm nghiệp;

+ Thực hiện quy trình: Làm đất, trồng cây, chăm sóc, phát hiện, phòng và trừ sâu bệnh hại đúng kỹ thuật.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng tốt các trang thiết bị, dụng cụ máy móc trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh học;

+ Thực hành tốt các kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật;

+ Thành thạo những thao tác cơ bản của kỹ thuật nhân nhanh cây in vitro (Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, môi trường nuôi cấy, mẫu cấy và ra cây);

+ Biết cách lựa chọn mẫu nuôi cấy mô….sao cho hệ số nhân là cao nhất;

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức lý thuyết trong thực nghiệm;

+ Có khả năng tham khảo và nghiên cứu tài liệu liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học;

+ Bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc phòng thí nghiệm công nghệ sinh học.

3- Cơ hội việc làm:

Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề công nghệ sinh học sẽ:

+ Làm việc tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu thuộc ngành Công nghệ sinh học;

+ Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trang trại nông, lâm nghiệp;

+ Làm việc tại các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học.

4- Các môn học chính

– Phân loại thực vật

– Sinh học tế bào

– Sinh lý thực vật

– Di truyền thực vật

– Hóa sinh thực vật

– Cơ sở của nuôi cấy mô tế bào thực vật

– Bệnh cây đại cương

– Công tác phòng thí nghiệm

– Nhà kính, nhà lưới

– Vườn ươm

– Trồng rừng

– Nhân giống cây lâm nghiệp (Cây Keo, Bạch đàn…)

– Nhân giống hoa lan (Lan Hồ điệp, Lan Đai châu…)

– Nhân giống cây chuối

– Nhân giống hoa đồng tiền

– Nhân giống cây dược liệu (Ba kích, Lô hội…)

– Nhân giống cây lấy củ (Cây khoai tây, khoai sọ, khoai lang…)

– Nông nghiệp hữu cơ

– Phân vi sinh

– An toàn lao động và vệ sinh Nông nghiệp

– Sinh thái nông nghiệp

– Quản trị sản xuất trong nông nghiệp

– Khảo sát thị trường cây giống

– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Nhân giống cây cam quýt

– Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

– Thực tập sản xuất

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được kiến thức các môn khoa học cơ bản như: toán học, vật lý, sinh học, đặc biệt là hai môn tin học và ngoại ngữ nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu tham khảo;

+ Trình bày được những định nghĩa, cấu trúc, chức năng và thành phần cấu tạo của tế bào thực vật;

+ Giải thích được nguyên lý của các quá trình sinh học;

+ Hiểu được lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào các vấn đề công nghệ sinh học;

+ Hiểu được cơ sở khoa học của kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật và kỹ thuật nhân nhanh in vitro giống cây trồng;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tài nguyên đất, nước, khí hậu… đáp ứng cho việc trồng cây nông – lâm nghiệp;

+ Đánh giá được những thành tựu về công nghệ sinh học trên thế giới và ở Việt Nam;

+ Xác định được vai trò, ý nghĩa của ngành công nghệ sinh học trong nền nông nghiệp hiện đại.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng tốt các trang thiết bị, dụng cụ máy móc trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh học;

+ Thực hành tốt các kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật;

+ Thành thạo những thao tác cơ bản của kỹ thuật nhân nhanh cây in vitro (Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, môi trường nuôi cấy, mẫu cấy và ra cây);

+ Biết cách lựa chọn mẫu nuôi cấy mô… sao cho hệ số nhân là cao nhất;

+ Có khả năng tham khảo và nghiên cứu tài liệu liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học;

+ Bố trí và thiết kế thí nghiệm khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học;

+ Thu thập và phân tích, xử lý số liệu khoa học bằng những phần mềm chuyên dụng;

+ Thực hiện quy trình trồng cây nông nghiệp, cây hoa và cây lâm nghiệp;

+ Thực hiện quy trình: Làm đất, trồng cây, chăm sóc, phát hiện, phòng và trừ sâu bệnh hại đúng kỹ thuật;

+ Sử dụng và bảo trì được các dụng cụ, tra thiết bị, máy móc phòng thí nghiệm công nghệ sinh học.

3- Cơ hội việc làm:

Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề Công nghệ sinh học sẽ:

+ Làm việc tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu thuộc ngành Công nghệ sinh học;

+ Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trang trại nông, lâm nghiệp;

+ Làm việc cho các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực Công nghệ sinh học.

4- Các môn học chính

– Phân loại thực vật

– Sinh học tế bào

– Sinh lý thực vật

– Di truyền thực vật

– Hóa sinh thực vật

– Cơ sở của nuôi cấy mô tế bào thực vật

– Công tác phòng thí nghiệm

– Nhà kính, nhà lưới

– Vườn ươm

– Trồng rừng

– Nhân giống cây lâm nghiệp (Keo, Bạch đàn)

– Nhân giống giống hoa lan (Hồ điệp, Đai châu)

– Nhân giống cây chuối

– Nhân giống hoa đồng tiền

– Nhân giống cây dược liệu (Ba kích, Lô hội…)

– Nhân giống cây lấy củ (Khoai tây, khoai sọ, khoai lang)

– Nông nghiệp hữu cơ

– Phân vi sinh

– An toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp

– Sinh thái nông nghiệp

– Quản trị sản xuất trong nông nghiệp

– Khảo sát thị trường cây giống

– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Thực tập sản xuất