Đề án, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 được bạn hành theo Quyết định số 1595/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/12/2023 của Hiệu trưởng trường với các nội dung đáng chú ý như sau:

I. Phương án tuyển sinh năm 2024

Phương án tuyển sinh năm 2024 cơ bản giữ ổn định như năm 2023 với 3 phương thức xét tuyển trường đã bỏ việc xét tuyển kết hợp với nhóm học sinh chuyên, đối tượng mà trong các yếu tố xét có điểm học bạ.

1. Xét tuyển thẳng ( 2% chỉ tiêu)

2. Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, ngưỡng đầu vào là 20 điểm đã bao gồm điểm ưu tiên.

3. Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Trường

Năm 2024, trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ còn xét tuyển kết hợp cho 2 nhóm đối tượng, ít hơn so với năm 2023 nhưng tăng về chỉ tiêu chung.

    3.1 Nhóm 1

     Điều kiện nhận hồ sơ:

     Ảnh. Điểm xét tuyển nhóm 1 theo phương thức của trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên

  • Thí sinh có điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội từ 85 điểm trở lên hoặc ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh từ 700 điểm trở lên hoặc điểm thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội từ 60 điểm trở lên.

  • Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế ( IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng Nghe & Đọc 785 điểm, Nói 160 điểm, Viết 150 điểm) với điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia HN hoặc ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc điểm thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa HN như trên. Chứng chỉ quốc tế còn thời hạn 2 năm tính đến 1/6/2024. Chỉ tiêu dự kiến dành cho những đối tượng này là 50% tổng chỉ tiêu, tăng nhiều so với năm 2023. 

   3.2 Nhóm 2 Sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế với điểm thi trung học phổ thông năm 2024.

     Điều kiện nhận hồ sơ:

  • Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2024 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC  (4 kỹ năng Nghe & Đọc 785 điểm, Nói 160 điểm, Viết 150 điểm) trở lên và có điểm thi TN THPT năm 2024 của môn Toán và 01 bất kỳ thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường, trừ môn Tiếng Anh).
  • Chỉ tiêu: 30% theo tổng chỉ tiêu.

  • Quy đổi điểm chứng chỉ như bảng nhóm 1.

II. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh 2024 

 Ảnh. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh 2024