ĐH Mỏ- Địa chất tuyển sinh Sau ĐH đợt 2 năm 2023

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 với số lượng 465 học viên cao học và 40 nghiên cứu sinh các ngành, chuyên ngành kèm theo chỉ tiêu dự kiến như sau:

1. Tuyển sinh cao học (đào tạo trình độ thạc sĩ)

1.1. Các ngành, chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến

Số TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

1

Kỹ thuật địa chất (Chuyên ngành: Địa chất khoáng sản và thăm dò, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn)

25

2

Địa chất học

10

3

Khoáng vật học và địa hóa học

10

4

Khai thác mỏ

25

5

Kỹ thuật tuyển khoáng

10

6

Kỹ thuật điện

20

7

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

10

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

10

9

Kỹ thuật cơ khí

10

10

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

15

11

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

50

12

Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

35

13

Kỹ thuật địa vật lý

10

14

Kỹ thuật dầu khí

20

15

Kỹ thuật hóa học

10

16

Quản lý kinh tế

100

17

Địa tin học

15

18

Kỹ thuật môi trường

20

19

Quản lý đất đai

40

20

Kỹ thuật xây dựng

20

1.2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

>> XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.

Nguồn: Internet