ĐH Nông Lâm Huế tuyển sinh cao học năm 2023

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ Cao học năm 2023
*******

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học năm 2023, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

TT

Ngành

Mã số

Đợt

tuyển sinh

Chỉ tiêu dự kiến

(năm 2023)

1

Bảo vệ thực vật

8620112

1, 2, 3, 4

30

2

Công nghệ thực phẩm

8540101

1, 2, 3, 4

30

3

Khoa học cây trồng

8620110

1, 2, 3, 4

30

4

Lâm học

8620201

1, 2, 3, 4

35

5

Nuôi trồng thuỷ sản

8620301

1, 2, 3, 4

30

6

Phát triển nông thôn

8620116

1, 2, 3, 4

30

7

Quản lí đất đai

8850103

1, 2, 3, 4

115

8

Thú y

8640101

1, 2, 3, 4

30

9

Chăn nuôi

8620105

1, 2, 3, 4

30

10

Kỹ thuật cơ khí

8520103

1, 2, 3, 4

30

11

Sinh thái nông nghiệp

8620120

1, 2, 3, 4

25

II. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo: Theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng.

Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm đến 2 năm tùy theo chương trình của ngành đào tạo.

Hình thức đào tạo: Tập trung toàn thời gian.

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2023 TẠI ĐÂY

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet