ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2021

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021
*******

ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2021

>>QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

>>THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC  SĨ NĂM 2021

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet