ĐH Trà Vinh tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2023

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023
*******

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023;
Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:
XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet