ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển sinh sau Đại học đợt 1 năm 2023

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo sau Đại học đợt 1 năm 2023
*******

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức tuyển sinh các ngành/chuyên ngành Sau đại học, đợt 1 năm 2023 cụ thể như sau:

I. TUYỂN SINH CAO HỌC (ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ)

1. Chuyên ngành tuyển sinh

– Quản lý Văn hóa     Mã số: 8319042          Chỉ tiêu dự kiến: 25

– Quản lý Công         Mã số: 8340403          Chỉ tiêu dự kiến: 40

2. Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Phương thức và điều kiện tuyển sinh

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet