ĐH Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2023

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 (tháng 6) năm 2023 như sau:

  I. CÁC NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

TT

Mã số

Ngành – Chuyên ngành

1 8520103 Kỹ thuật cơ khí
2 8520309 Kỹ thuật vật liệu
3 8520320 Kỹ thuật môi trường
4 8580101 Kiến trúc
5 8580101-2 Kiến trúc – Quản lý và phát triển không gian đô thị
6 8580201-1 Kỹ thuật xây dựng – Kết cấu công trình
7 8580201-2 Kỹ thuật xây dựng – Quản lý công trình
8 8580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
9 8580203 Kỹ thuật xây dựng công trình biển
10 8580205-1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Xây dựng cầu hầm
11 8580205-2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Xây dựng đường ô tô & Đường thành phố
12 8580210-1 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng – Cấp thoát nước
13 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng
14 8580302-1 Quản lý xây dựng – Kinh tế xây dựng
15 8580302-2 Quản lý xây dựng – Quản lý dự án xây dựng
16 8580302-3 Quản lý xây dựng – Quản lý đô thị

> XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY <<

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.

Nguồn: Internet