DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả được chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công việc và các vị trí có liên quan;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ngành hàng không, an ninh hàng không và quy định hàng hóa nguy hiểm;

+ Trình bày được khái niệm cơ bản về hành khách, hành lý, hàng hóa và các chứng từ liên quan trong phục vụ hành khách, hành lý và hàng hóa hàng không;

+ Trình bày được quy trình chung về phục vụ hành khách và hàng hóa (đi, đến, chuyển tiếp);

+ Trình bày được các loại điện văn, ký hiệu, chữ viết tắt (liên quan đến phục vụ hành khách và phục vụ hàng hóa hàng không);

+ Đọc hiểu các loại điện văn, bảng lược khai hàng hóa và danh sách hành khách;

+ Nhận biết các thông tin về quy định phục vụ hành khách, hàng hóa của các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất có liên quan;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về sử dụng phần mềm hệ thống làm thủ tục hành khách, hàng hóa;

+ Trình bày được kiến thức tổng quan về kết cấu máy bay, nguyên lý cân bằng và chất xếp trên máy bay;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về thiết bị chất xếp hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm trong vận chuyển hàng không;

+ Trình bày được kiến thức tổng quan về chất xếp hàng hóa, các loại thùng mâm và tải trọng chất xếp tối đa của thùng mâm;

+ Mô tả quy trình luân chuyển chứng từ;

+ Trình bày được quy trình vệ sinh, an toàn nơi làm việc và an toàn khi làm trên sân đỗ;

+ Trình bày được cách thức nhận biết các dụng cụ, vật liệu không đảm bảo chất lượng và số lượng trong hoạt động công việc;

+ Trình bày được nguyên lý vận hành của các dụng cụ làm việc như bàn cân, bộ đàm;

+ Sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành trong công việc có liên quan.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được phần mềm làm thủ tục hành khách và hàng hóa hàng không;

+ Vận hành được máy tính, máy in, thẻ lên tàu, thẻ hành lý;

+ Nhận biết các loại nhãn, thẻ phụ trợ qua màu sắc, ký hiệu, chữ viết tắt;

+ Nhận biết được các loại chứng từ, giấy tờ của khách, chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện;

+ Đọc hiểu được thông tin trên vé và kiểm tra giấy tờ của khách, tờ khai hàng hóa của người gửi hàng và các giấy tờ có liên quan khác đảm bảo hợp lệ, đầy đủ theo quy định;

+ Nhận biết các loại thẻ khách hàng thường xuyên;

+ Gửi và nhận điện văn liên quan đến phục vụ hành khách và hàng hóa hàng không;

+ Sử dụng đúng quy định hệ thống phát thanh, kỹ thuật phát thanh;

+ Nhập đúng và đủ thông tin trên bảng điện trước quầy check – in;

+ Sử dụng được và hiệu quả bộ đàm;

+ Đọc hiểu và kiểm tra đối chiếu các loại điện văn;

+ In được điện văn và dán nhãn phù hợp, nhanh;

+ Hướng dẫn được hành khách điền tờ khai hải quan, xuất nhập cảnh;

+ Kiểm tra đối chiếu thông tin trên điện văn nhanh, chính xác;

+ Nhận biết được các loại công cụ, trang bị, biểu mẫu theo quy định;

+ Điền và hoàn tất được các biểu mẫu có liên quan;

+ Đọc hiểu và lập được bảng Lược khai hàng hóa (Manifest) và danh sách hành khách (Passenger Manifest);

+ Quan sát, báo cáo và phản hồi thông tin đầy đủ, chính xác;

+ Kiểm đếm và tính toán nhanh, chính xác;

+ Sắp xếp, lưu hồ sơ ngăn nắp.

3- Cơ hội việc làm:

– Học sinh ra trường có thể làm việc tại các nhà ga hàng không (hành khách, hàng hóa), các công ty phục vụ mặt đất, các đại lý giao nhận hàng hóa, phục vụ hàng hóa hàng không, các văn phòng đại diện của hãng bay.

– Làm việc trong ngành dịch vụ du lịch tại vị trí tổ chức đưa, đón khách từ/ tới sân bay.

4- Các môn học chính

– Khái quát về hàng không dân dụng

– Luật hàng không

– Giới thiệu cấu trúc máy bay khai thác vận tải thương mại

– Cảng hàng không, sân bay

– An ninh hàng không

– An toàn hàng không

– Quan hệ khách hàng

– Thông tin du lịch (TIM)

– Điện văn hành khách và hành lý

– Vé và cách chấp nhận

– Phục vụ hành lý

– Phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay

– Thủ tục hành khách trước chuyến bay

– Quy định vận chuyển hàng hóa cơ bản

– Điện văn hàng hóa

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Chất xếp và cân bằng trọng tải

– An toàn sân đỗ

– Thực tập tại trường

– Kiến tập thực tế và viết thu hoạch