ĐIỆN DÂN DỤNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được khái niệm cơ bản, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện sử dụng trong nghề Điện dân dụng;

+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện dân dụng và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện;

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế và lắp đặt phụ tải cho một căn hộ;

+ Giải thích được nguyên lý hoạt động các mạch điện của thiết bị tự động điều khiển dùng trong dân dụng;

+ Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý nhân sự;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện dân dụng;

+ Đạt trình độ B Tiếng Anh, trình độ B Tin học.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:  

+ Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện dân dụng

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

+ Sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các mạch điện của thiết bị 

tự động điều khiển dùng trong dân dụng;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời,

sửa chữa tốt các sự cố về điện;

+ Lắp đặt và vận hành được các thiết bị có công nghệ hiện đại theo tài liệu

hướng dẫn;

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm;

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

3- Cơ hội việc làm:

– Trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng;

– Làm việc trong các công ty  xây lắp điện dân dụng;

– Tổ chức và quản lý cơ sở sửa chữa thiết bị điện gia dụng.

4- các môn học chính

– An toàn lao động

– Mạch điện

– Vẽ kỹ thuật

– Vẽ điện

– Cơ kỹ  thuật

– Vật liệu điện

– Khí cụ điện hạ thế

– Kỹ thuật điện tử cơ bản

– Nguội cơ bản

– Hàn điện cơ bản

– Động cơ đốt trong

– Kỹ năng  giao tiếp

– Đo lường điện và không điện

– Máy biến áp

 

– Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha

– Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha

– Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha

– Động cơ điện vạn năng

– Mạch điện chiếu sáng cơ bản

– Thiết kế mạng điện dân dụng

– Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi

– Kỹ thuật xung

– Kỹ thuật số

– Kỹ thuật cảm biến

– Thiết bị tự động điều khiển dân dụng

– Thiết bị lạnh gia dụng

– Thiết bị nhiệt gia dụng

– Tổ chức sản suất

– Thực tập sản xuất

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được khái niệm cơ bản, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện sử dụng trong nghề Điện dân dụng;

+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện dân dụng;

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp đặt phụ tải cho một căn hộ;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện dân dụng;

+ Đạt trình độ A Tiếng Anh, trình độ A Tin học.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:  

+ Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện dân dụng

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời

các sự cố về điện;

+ Đọc được bản vẽ sơ đồ thiết kế điện dân dụng đơn giản;

+ Tự học tập nâng cao trình độ theo đúng chuyên ngành;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm;

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ:

– Trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng;

– Làm việc trong các công ty xây lắp điện.

4- Các môn học chính

– An toàn lao động

– Mạch điện

– Vẽ kỹ thuật

– Vẽ điện

– Cơ kỹ  thuật

– Vật liệu điện

– Khí cụ điện hạ thế

– Kỹ thuật điện tử cơ bản

– Nguội cơ bản

– Hàn điện cơ bản

– Động cơ đốt trong

– Kỹ năng giao tiếp

– Đo lường điện và không điện

– Máy biến áp

– Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha

– Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha

– Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một

– Động cơ điện vạn năng

– Mạch điện chiếu sáng cơ bản

– Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi

– Thiết bị lạnh gia dụng

– Thiết bị nhiệt gia dụng

– Thực tập sản xuất