ĐIỆN TÀU THỦY

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu và phân tích đư­ợc ứng dụng của các loại vật liệu điện;

+ Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc và ứng dụng của các linh kiện điện tử;                                                                    

+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện;

+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các loại máy điện;

+ Mô tả đ­ược trạm phát điện và phân tích được các phương pháp phân chia điện năng trên tàu thuỷ;

+ Trình bày và phân tích đ­ược các nguyên tắc điều khiển, khống chế truyền động điện cho các hệ thống: Hệ thống lái, hệ thống làm hàng, hệ thống tời neo, hệ thống bơm, hệ thống  quạt gió và các hệ thống truyền động điện khác trên tàu thuỷ;

+ Mô tả và phân tích được cách bố trí các hệ thống thông tin tín hiệu trên tàu thuỷ;

+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Mô tả được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các hệ thống tự động điều khiển trên tàu thuỷ;

+ Có tư duy tổng hợp tiếp cận được với công nghệ mới.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ kiểm tra, đo lường  và các đồ dùng chuyên dụng trong nghề;

+ Vận hành thành thạo hệ thống trạm phát điện tàu thuỷ;

+ Vận hành thành thạo các hệ thống truyền động điện trên tàu thuỷ;

+ Bảo dưỡng được các hệ thống điều khiển trong hệ thống điện;

+ Bảo dưỡng được các loại khí cụ điện và máy điện trên tàu thuỷ;

+ Sửa chữa đ­ược hư hỏng các loại khí cụ điện và máy điện tàu thuỷ;

+ Sửa đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, các mạch điện động lực trên tàu thuỷ;

+ Sửa chữa đư­ợc các mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, các mạch điện động lực trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt  đư­ợc các mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt  đư­ợc các mạch hệ thống tự động điều khiển trên tàu thuỷ;

+ Kiểm tra và nghiệm thu sau khi lắp đặt và sửa chữa;

+ Ứng dụng các công khoa học kỹ thuật giải quyết được một số tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề Điện tàu thuỷ có thể đảm nhiệm những công việc sau:

– Sỹ quan điện trên các tàu biển;

– Cán bộ kỹ thuật  tại công ty kinh doanh thiết bị điện, tự động;

– Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển;

– Cán bộ kỹ thuật tại công ty điện lực;

– Làm giáo viên các trường dạy nghề kỹ thuật;  

– Làm công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng chuyên môn nghề điện tàu thuỷ.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ ứng dụng

– Dung sai lắp ghép

– Lý thuyết mạch điện

– An toàn điện

– Vật liệu điện

– Khí cụ điện

– Điện tử công nghiệp

– Máy điện

– Cơ sở truyền động điện

– Nguội cơ bản

– Hàn cơ bản

– Sử dụng dụng cụ nghề điện

– Nối dây

– Đo các đại lượng điện và không điện

– Sửa chữa khí cụ điện

– Sửa chữa máy điện tĩnh

– Sửa chữa động cơ ba pha

– Đấu mắc mạch điện chiếu sáng

– Đấu mắc mạch điện động lực

– Lắp ráp mạch điện tử

– Lắp mạch khởi động, đảo chiều quay và hãm động cơ ba pha

– Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách  đổi  nối Y-YY

– Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách đổi nối D-YY

– Đại cương vỏ tàu thuỷ

– Đại cương máy tàu thuỷ

– Tổ chức sản xuất và chức trách thuyền viên

– Anh văn chuyên ngành

– Trạm phát điện tàu thuỷ

– Truyền động điện tàu thuỷ

– Hệ thống thông tin liên lạc tàu thủy

– Khai thác trạm phát điện  tàu thuỷ

– Bảo dưỡng máy điện tàu thuỷ

– Lắp đặt cáp điện tàu thuỷ

– Lắp đặt tủ, bảng điện tàu thuỷ

– Lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải

– Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển tàu thuỷ

– Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống báo động trên tàu thuỷ

– Vận hành, thử tải toàn bộ hệ thống điện tàu thuỷ

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu đư­ợc ứng dụng của các loại vật liệu điện;

+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của một số loại linh kiện điện tử;                                                                    

+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện;

+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của các loại máy điện;

+ Mô tả đ­ược trạm phát điện và phương pháp phân chia điện năng trên tàu thuỷ;

+ Trình bày đ­ược các nguyên tắc điều khiển, khống chế truyền động điện cho các hệ thống: Hệ thống lái, hệ thống làm hàng, hệ thống tời neo, hệ thống bơm, hệ thống  quạt gió và các hệ thống truyền động điện khác trên tàu thuỷ;

+ Mô tả được cách bố trí các hệ thống thông tin tín hiệu trên tàu thuỷ;

+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của một số hệ thống tự động kiểm tra;

+ Có tư duy tổng hợp sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề và các dụng cụ kiểm tra, đo lường dùng trong nghề;

+ Vận hành đ­ược hệ thống trạm phát điện  tàu thuỷ;

+ Vận hành đ­ược một số hệ thống truyền động điện trên tàu thuỷ;

+ Bảo dưỡng được các loại khí cụ điện và máy điện trên tàu thuỷ;

+ Sửa chữa đ­ược hư hỏng đơn giản loại khí cụ điện và máy điện tàu thuỷ;

+ Sửa đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, một số mạch điện động lực trên tàu thuỷ;

+ Sửa chữa đư­ợc một số mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt đư­ợc các mạch điện chiếu sáng, một số mạch điện động lực trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt  đư­ợc một số mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Ứng dụng các công khoa học kỹ thuật giải quyết được một số tình huống kỹ thuật trong thực tế.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề điện tàu thuỷ học sinh đảm nhiệm những công việc sau:

– Thợ điện trên các tàu biển;

– Nhân viên  tại công ty kinh doanh thiết bị điện, tự động;

– Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển;

– Nhân viên  công ty sản xuất thi công tại các công ty điện lực;

– Làm giáo viên các trường dạy nghề kỹ thuật.  

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Lý thuyết mạch điện

– An toàn điện

– Vật liệu điện

– Khí cụ điện

– Điện tử công nghiệp

– Máy điện

– Nguội cơ bản

– Hàn hồ quang tay

– Sử dụng dụng cụ nghề điện

– Nối dây

– Đo các đại lượng điện

– Sửa chữa khí cụ điện

– Sửa chữa máy điện tĩnh

– Sửa chữa dây quấn động cơ ba pha

– Đấu mắc mạch điện chiếu sáng

– Đấu mắc mạch điện động lực

– Lắp ráp mạch điện tử

– Lắp mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ ba pha

– Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách  đổi  nối Y-YY

– Đại cương vỏ tàu thủy

– Đại cương máy tàu thuỷ

– Tổ chức sản xuất và chức trách thuyền viên

– Anh văn chuyên ngành

– Truyền động điện tàu thuỷ

– Hệ thống thông tin liên lạc tàu thuỷ

– Khai thác trạm phát điện  tàu thuỷ

– Bảo dưỡng máy điện tàu thuỷ

– Lắp đặt cáp điện tàu thuỷ

– Lắp đặt tủ, bảng điện tàu thuỷ

– Lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải