ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1-  Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày đư­ợc một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng h­ư hỏng một cách khoa học, hợp lý;

+ Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp;

+ Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng, của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện chuyên biệt đ­ược dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp;

+ Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử thông dụng trong công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp;

+ Phân tích đư­ợc nguyên lý hoạt động của các mạch điện, của các thiết bị điện tử trong thiết kế, kiểm tra sửa chữa;

+ Phân tích được phương pháp thiết kế một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử công nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề;

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý);

+ Vận hành đ­ược các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp;

+ Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp;

+ Bảo trì, sửa chữa đư­ợc các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc;

+ Thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng;

+ Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên nghành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh; có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

3- Cơ hội việc làm:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng nghề làm việc tại:

– Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;

– Các dây chuyền sản xuất tự động;

– Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp

– Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.

4- Các môn học chính

– An toàn lao động

– Điện kỹ thuật

– Đo lường điện tử

– Thiết kế mạch bằng máy tính

– Vẽ điện

– Điện tử tương tự

– Điện cơ bản

– Máy điện

– Kỹ thuật cảm biến

– Trang bị điện

– Linh kiện điện tử

– Chế tạo mạch in và hàn linh kiện

– Mạch điện tử cơ bản

– Điện tử công suất

– Kỹ thuật xung – số

– Vi xử lý 

– PLC cơ bản

– Điện tử nâng cao

– Vi điều khiển

– Vi mạch số lập trình

– PLC nâng cao

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những nguyên tắc an toàn trong khi làm việc;      

+ Phát biểu được các định luật cơ bản về điện học, ứng dụng trong kỹ thuật điện;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị đo lường và khí cụ điện thông dụng trong kỹ thuật điện, điện tử;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các thiết bị điện tử, các mạch điện tử cơ bản được dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp;

+ Trình bày được cấu trúc chung của các bộ lập trình PLC;

+ Trình bày được các tập lệnh cơ bản trong PLC;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, bộ đồ nghề điện cầm tay, các thiết bị đo lường điện tử;

+ Đọc, vẽ được các bản vẽ điện, điện tử thông dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Lập trình thành thạo các chương trình điều khiển dùng PLC;

+ Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công

nghiệp;

+ Lắp đặt, kết nối được các thiết bị điện, điện tử trong dây chuyền công nghiệp;

+ Kiểm tra, sửa chữa được các thiết bị điện, điện tử theo yêu cầu công việc;

+ Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên nghề;

+ Lập được kế hoạch và thực hiện lắp đặt, bảo trì, kết nối tổ hợp hệ thống;

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, sáng tạo, có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động;

+ Có khả năng giao tiếp với khách hàng để hướng dẫn, mô tả các thông tin về sản phẩm, thiết bị liên quan đến nghề.

3- Cơ hội việc làm

Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng nghề làm việc tại:

– Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;

– Các dây chuyền sản xuất tự động;

– Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp

– Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.

4- Các môn học chính

– An toàn lao động

– Điện kỹ thuật

– Vẽ điện

– Đo lường điện tử

– Điện tử tương tự

– Điện cơ bản

– Máy điện

– Kỹ thuật cảm biến

– Trang bị điện

– Linh kiện điện tử

– Chế tạo mạch in và hàn linh kiện

– Mạch điện tử cơ bản

– Điện tử công suất

– Kỹ thuật xung – số

– PLC cơ bản

– Thực tập tốt nghiệp