ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;

+ Có khả năng ứng dụng được tin học văn phòng vào hoạt động nghề;

+ Giải thích được quy cách, tính chất của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng;

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, của các thiết bị điện tử trong thiết kế, kiểm tra, sửa chữa;

+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng, của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện chuyên biệt được dùng trong thiết bị điện tử dân dụng;

+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các chỉ tiêu cơ bản của các loại thiết bị điện tử dân dụng;

+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy thu hình công nghệ cao và digital;

+ Có khả năng đọc hiểu và phân tích các tài liệu lý lịch thiết bị điện tử dân dụng, tự nâng cao năng lực chuyên môn;

+ Có khả năng ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện tử;

+ Sửa chữa được các loại thiết bị điện tử dân dụng;

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề. Sử dụng máy tính để thiết kế được các mạch điện tử;

+ Đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp. Đưa ra được những quyết định kỹ thuật có hàm lượng chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn;

+ Tự nâng cao trình độ nghề nghiệp;

+ Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn;

+ Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất của một phân xưởng hoặc xí nghiệp nhỏ.

3- Cơ hội việc làm:

– Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Điện tử dân dụng trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại:

– Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;

– Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử;

– Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.

4- Các môn học chính

– Điện kỹ thuật

– Tín hiệu và phương thức truyền dẫn

– Tổ chức, quản lý xí nghiệp

– Kỹ thuật an toàn điện

– Vật liệu, linh kiện điện tử

– Đo lường Điện- Điện tử

– Kỹ thuật mạch điện tử I

– Kỹ thuật mạch điện tử II

– Kỹ thuật số

– Kỹ thuật mạch điện tử III

– Kỹ thuật vi điều khiển

– Điện cơ bản

– Vẽ mạch điện tử

– Hệ thống âm thanh

– Máy RADIO-CASSETTE

– Máy thu hình

– Máy CD/VCD

– Máy DVD

– Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số

– Sửa chữa điện thoại di động

– Máy CAMERA (cam, corder)

– Thực tập sản xuất

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được một số chỉ tiêu chất lượng về vật liệu linh kiện điện tử;

+ Giải thích được quy cách, tính chất của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng;

+ Giải thích được tính chất, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử cơ bản;

+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các chỉ tiêu cơ bản của các loại thiết bị điện tử dân dụng;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố đơn giản;

+ Có khả năng ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc thực tiễn của nghề;

+ Có khả năng đọc hiểu và phân tích các tài liệu lý lịch thiết bị điện tử dân dụng, tự nâng cao năng lực chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện tử;

+ Sửa chữa được các thiết bị điện tử dân dụng từ hệ thống âm thanh cho đến máy thu hình công nghệ cao;

+ Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho nghề;

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, sáng tạo, có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động;

+ Có khả năng giao tiếp với khách hàng để hướng dẫn, mô tả các thông tin về sản phẩm, thiết bị liên quan đến nghề;

+ Tự nâng cao trình độ nghề nghiệp;

+ Kèm cặp, hướng dẫn được công nhân bậc thấp;

+ Kiểm tra và giám sát được công việc của người có trình độ sơ cấp nghề.

3- Cơ hội việc làm:

Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề Điện tử dân dụng trình độ trung cấp nghề làm việc tại:

+ Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;

+ Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử;

+ Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.

4- Các môn học chính

– Điện kỹ thuật

– Tín hiệu và phương thức truyền dẫn

– Kỹ thuật an toàn điện

– Vật liệu, linh kiện điện tử.

– Đo lường Điện- Điện tử

– Kỹ thuật mạch điện tử I

– Kỹ thuật mạch điện tử II

– Kỹ thuật số

– Điện cơ bản

– Vẽ mạch điện tử

– Hệ thống âm thanh

– Máy RADIO-CASSETTE

– Máy thu hình

– Máy CD/VCD

– Máy DVD

– Kỹ thuật vi điều khiển

– Thực tập sản xuất