ĐIỀU DƯỠNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được các kiến thức chuyên môn trong việc tiếp đón người bệnh, các thủ tục hành chính, nội quy của các cơ sở y tế;

+ Nắm vững kiến thức về các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn – uống, trạng thái tâm – sinh lý của người bệnh;

+ Hiểu rõ các kiến thức về chuyên môn về lập kế hoạch chăm sóc người bệnh, sơ cứu và cấp cứu ban đầu;

+ Hiểu rõ các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;

+ Có kiến thức về các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;

+ Nắm vững các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể;

+ Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tiếp đón được người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế;

+ Theo dõi được các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn – uống, trạng thái tâm – sinh lý của người bệnh. … Theo dõi và báo cáo được những diễn biến bất thường cho Thầy thuốc;

+ Nhận định được tình trạng người người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc;

+ Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh;

+ Thực hiện được các y lệnh của thầy thuốc đối với người bệnh;

+ Phụ giúp được thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện được các thủ thuật chẩn đoán, điều trị;

+ Thực hiện được việc sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc được người bệnh hấp hối, giúp người bệnh vận động, luyện tập, phục hồi chức năng;

+ Hướng dẫn được cho người bệnh, người nhà bệnh nhân cách tự chăm sóc sau khi khám và điều trị;

+ Phổ biến được những kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh và người nhà bệnh nhân;

+ Tham gia hướng dẫn, huấn luyện được cho nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại đơn vị;

+ Thực hiện được các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;

+  Quản lý và bảo quản được các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;

+ Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện được quy trình điều dưỡng;

+ Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;

+ Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

+ Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi học song chương trình cao đẳng nghề Điều dưỡng, sinh viên có thể:

– Làm việc tại các khoa phòng của phòng khám bệnh tư nhân.

– Làm việc tại các trung tâm thực hành khám chữa bệnh, các trung tâm y tế, các viện dưỡng lão, các bệnh viện.

4- Các môn học chính

– Xác suất,  Thống kê y học

– Sinh học và Di truyền

– Hóa học

– Giải phẫu- Sinh lý

– Hoá sinh

– Vi sinh vật – Ký sinh trùng

– Dược lý

– Điều dư­ỡng cơ sở I và II

– Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh

– Dinh dư­ỡng – Tiết chế

– Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

– Pháp luật và Tổ chức Y tế

– Sức khoẻ – Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người

– Y đức

– Y học cổ truyền

– Truyền thông giáo dục sức khỏe

– Quản lý điều dưỡng

– Thực tập điều dưỡng bệnh viện

– Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

– Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa

– Chăm sóc sức khoẻ người bệnh cao tuổi

– Phục hồi chức năng

– Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa

– Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

– Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình

– Chăm sóc bệnh  truyền nhiễm

– Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

– Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được các kiến thức đã học để tiếp đón người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế;

+ Vận dụng được các kiến thức đã học để theo dõi được các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn – uống, trạng thái tâm – sinh lý của người bệnh. … Theo dõi và báo cáo những diễn biến bất thường cho Thầy thuốc;

+ Năm vững kiến thức về chuyên môn để nhận định được tình trạng người người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc;

+ Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh, sơ cứu và cấp cứu ban đầu, người bệnh hấp hối và tử vong;

+ Hiểu rõ các công việc về hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;

+ Vận dụng được các kiến thức chuyên môn đã học để tư vấn sức khỏe cho cộng đồng và chăm sóc người bệnh;

+  Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể;

+ Hiểu được sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người từ đó có các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe;

+ Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tiếp đón được người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế;

+ Theo dõi được các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn – uống, trạng thái tâm – sinh lý của người bệnh. … Theo dõi và báo cáo được những diễn biến bất thường cho Thầy thuốc;

+ Nhận định được tình trạng của người người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc;

+ Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh, thực hiện sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc được người bệnh trong tình trạng hấp hối;

+ Thực hiện được các y lệnh của thầy thuốc đối với người bệnh;

+ Phụ giúp được thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện được các thủ thuật chẩn đoán, điều trị, giúp người bệnh vận động, luyện tập, phục hồi chức năng;

+ Hướng dẫn được người bệnh, người nhà bệnh nhân cách tự chăm sóc sau khi khám và điều trị;

+ Phổ biến được kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏa ban đầu cho người bệnh và người nhà bệnh nhân;

+ Tham gia hướng dẫn, huấn luyện được cho nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại đơn vị;

+ Làm được các công tác hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;

+ Quản lý và bảo quản được các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;

+ Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

3- Cơ hội việc làm

Học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề Điều dưỡng có thể làm việc:

– Làm việc tại các khoa phòng của phòng khám bệnh tư nhân.

– Làm việc tại các trung tâm thực hành khám chữa bệnh, các trung tâm y tế, các viện dưỡng lão, các bệnh viện.

4- Các môn học chính

– Giải phẫu- Sinh lý

– Vi sinh vật – Ký sinh trùng

– Dược lý

– Điều dư­ỡng cơ sở I

– Kỹ năng giao tiếp

– Dinh dư­ỡng – Vệ sinh an toàn thực phẩm

– Sức khoẻ – Môi trường vệ sinh- Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người

– Y đức

– Y học cổ truyền

– Điều dư­ỡng cơ sở II

– Thực tập Điều dưỡng bệnh viện

– Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa

– Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa

– Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

– Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình

– Chăm sóc bệnh  truyền nhiễm

– Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

– Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực

– Thực tập tốt nghiệp