ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Xác định được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của nghề Điều hành tour du lịch;

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức của ngành du lịch Việt Nam;

+ Trình bày được quy trình lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;

+ Trình bày được quy trình điều hành tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

+ Xác định được các nguyên tắc xử lý tình huống trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch;

+ Trình bày được các bước xây dựng chương trình du lịch;

+ Liệt kê được các công việc trong quy trình tổng kết, đánh giá kết thúc quá trình điều hành tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

+ Xác định được những nội dung cơ bản của quản trị kinh doanh lữ hành: nghiên cứu thị trường, xây dựng và lựa chọn phương án kinh doanh lữ hành, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành, quản trị chất lượng dịch vụ lữ hành, quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất, an ninh an toàn bảo vệ môi trường và quản trị tài chính trong kinh doanh lữ hành;

+ Trình bày được cách thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tuyến điểm du lịch, các phương thức tổ chức xúc tiến, tâm lý và giao tiếp ứng xử với khách du lịch trong điều hành thực hiện chương trình du lịch.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập, lưu trữ, quản lý được hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;

+ Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều hành được chương trình du lịch hiệu quả;

+ Điều phối và phát triển được các dịch vụ trong chương trình du lịch phù hợp;

+ Thiết kế được các chương trình du lịch ứng đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

+ Phát triển và kinh doanh được các sản phẩm lữ hành mới trong và ngoài nước;

+ Xử lý được hiệu quả các tình huống trong quá trình điều hành tour du lịch;

+ Tổng kết đánh giá và đề ra được các giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành tour du lịch;

+ Thiết lập và duy trì được tốt mối quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ và những tổ chức liên quan;

+ Chăm sóc được khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp;

+ Đánh giá được nhu cầu của thị trường khách và khả năng cung ứng của doanh nghiệp;

+ Đánh giá được các đặc điểm cơ bản của các tuyến điểm du lịch;

+ Giao tiếp được bằng Tiếng Anh trong quá trình điều hành tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

+ Đàm phán và phối hợp tốt với khách hàng và các đối tác;

+ Ứng dụng được công nghệ thông tin trong công việc, có khả năng soạn thảo văn bản;

+ Sử dụng thành thạo một số thiết bị văn phòng cho nghề Điều hành tour du lịch;

+ Tổ chức được làm việc theo nhóm.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng nghề, sinh viên sẽ làm việc được tại các vị trí như: nhân viên đại lý lữ hành; nhân viên bán chương trình du lịch; nhân viên điều hành tour du lịch; trợ lý điều hành tour du lịch; trưởng nhóm nghiệp vụ, quản lý bộ phận nghiệp vụ và các vị trí khác trong doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

Ngoài ra sinh viên có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

4- Các môn học chính:

– Tổng quan du lịch

– Tâm lý và kỹ năng giao tiếp

– Nghiệp vụ văn phòng

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Tuyến, điểm du lịch

– Quản trị kinh doanh lữ hành

– Quản trị quan hệ khách hàng

– Nghiệp vụ hướng dẫn

– Nghiệp vụ điều hành tour

– Thực hành nghề tại cơ sở

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Xác định được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của nghề Điều hành tour du lịch;

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức của ngành du lịch Việt Nam;

+ Trình bày được quy trình lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;

+ Trình bày được quy trình điều hành tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

+ Xác định được các nguyên tắc xử lý tình huống trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch;

+ Liệt kê được các công việc trong quy trình tổng kết, đánh giá kết thúc quá trình điều hành tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

+ Trình bày được các bước xây dựng chương trình du lịch;

+ Trình bày được cách thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng;

+ Trình bày được những đặc điểm cơ bản của các tuyến điểm du lịch; các bước xây dựng chương trình du lịch; các phương thức tổ chức xúc tiến, quảng cáo và bán sản phẩm;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, tâm lý và giao tiếp ứng xử với khách du lịch… trong điều hành thực hiện chương trình du lịch.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập, lưu trữ, quản lý được hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;

+ Điều hành và giám sát được việc thực hiện chương trình du lịch hiệu quả;

+ Điều phối và phát triển được các dịch vụ trong chương trình du lịch phù hợp;

+ Thiết kế được các chương trình du lịch ứng đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

+ Tổ chức được việc tiếp thị, kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành;

+ Xử lý được các tình huống trong quá trình điều hành tour du lịch;

+ Tổng kết đánh giá được việc thực hiện chương trình du lịch;

+ Thiết lập và duy trì được tốt mối quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ và những tổ chức liên quan;

+ Chăm sóc được khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp;

+ Xác định được nhu cầu của thị trường khách và khả năng cung ứng của doanh nghiệp;

+ Giao tiếp được với khách bằng tiếng Anh ở trình độ cơ bản;

+ Phối hợp tốt với đồng nghiệp, khách hàng và các đối tác có liên quan;

+ Ứng dụng được công nghệ thông tin trong công việc, có khả năng soạn thảo văn bản;

+ Sử dụng được thành thạo một số thiết bị văn phòng cho nghề Điều hành tour du lịch;

+ Tổ chức được làm việc theo nhóm.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp nghề, học sinh có thể đảm đương được các vị trí như: Nhân viên đại lý lữ hành; Nhân viên bán chương trình du lịch; Trợ lý điều hành tour du lịch; Nhân viên điều hành tour du lịch và các vị trí khác trong doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

4- Các môn học chính:

– Tổng quan du lịch

– Tâm lý và kỹ năng giao tiếp

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Tuyến, điểm du lịch

– Quản trị quan hệ khách hàng

– Nghiệp vụ hướng dẫn

– Nghiệp vụ điều hành tour

– Thực hành nghề tại cơ sở