ĐỒ GỐM MỸ THUẬT

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu dùng trong nghề Đồ gốm mỹ thuật;

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý, phương pháp sử dụng các dụng cụ làm nghề Đồ gốm mỹ thuật;

+ Phân tích được tính chất các loại nguyên liệu đất gốm;

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật tiện cốt sản phẩm gốm;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật tạo mẫu sản phẩm gốm;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật đổ khuôn sản phẩm gốm;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật gia công những sản phẩm ứng dụng trên dây chuyền làm gốm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:     

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ tiện sửa cốt sản phẩm gốm;

+ Chọn  được nguyên, vật liệu phù hợp với từng loại sản phẩm;

+ Sửa chữa được các loại dụng cụ làm đồ gốm;

+ Bảo quản các loại trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu ngành gốm đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Sản xuất được một số sản phẩm đồ gốm gia dụng và gốm trang trí đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Làm được các công đoạn trang trí men lên sản phẩm gốm;

+ Tiện cốt, tạo mẫu và đổ khuôn được các loại sản phẩm gốm thông dụng;

+ Chắp gắn được sản phẩm mộc;

+ Chữa được một số lỗi hỏng trong khi gia công sản phẩm;

+ Vẽ được mẫu và gia công hoàn chỉnh được sản phẩm gốm;

+ Thiết kế mẫu trên dây chuyền công nghiệp;

+ Tính toán được mức độ khấu hao, mức giá thành của sản phẩm đồ gốm;

+ Tự tổ chức, phân tích đánh giá tình hình tạo mẫu và sản xuất đưa vào giải pháp xử lý các tình huống tương đối phức tạp trong hoạt động chuyên ngành.

3- Cơ hội việc làm:

– Học xong sinh viên sẽ được nhận vào làm trong các công ty, doanh nghiệp, các làng nghề chuyên sản xuất gốm sứ gia dụng và gốm mỹ thuật.

– Vị trí làm việc:

+ Nhân viên kỹ thuật tạo mẫu trang trí;

+ Nhân viên thiết kế và tạo mẫu;

+ Kỹ thuật viên;

+ Tổ trưởng tổ tạo mẫu và khuôn mẫu;

+ Tổ phó tổ tạo mẫu và khuôn mẫu;

+ Tổ trưởng sản xuất;

+ Tổ phó sản xuất;

+ Trưởng ca sản xuất;

+ Công nhân sản xuất trong làng nghề hay tự tổ chức sản xuất.

4- Các môn học chính

– Vẽ mỹ thuật cơ sở

– An toàn lao động

– Quản lý sản xuất

– Nguyên liệu đất

– Lịch sử, thiết kế chuyên ngành

– Vẽ hình họa chuyên ngành 

– Chuẩn bị nguyên liệu

– Chuẩn bị máy, dung cụ

– Chế biến nguyên liệu

– Kỹ thuật tạo mẫu, tạo cốt,  đổ khuôn

– Tạo hình sản phẩm

– Sửa sản phẩm

– Kỹ thuật trang trí

– Kỹ thuật trang trí nâng cao

– Phương pháp phủ men sản phẩm

– Kỹ thuật nung đốt, phân loại

– Sáng tác, thể hiện mẫu

– Sáng tác, thể hiện mẫu nâng cao

– Thiết kế mẫu bộ đồ ăn

– Sáng tác thiết kế gốm trang trí vách ngăn

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu dùng trong nghề Đồ gốm mỹ thuật;

+ Mô tả được cấu tạo và nguyên lý, phương pháp sử dụng các dụng cụ làm nghề Đồ gốm mỹ thuật;

+ Mô tả được tính chất các loại nguyên liệu đất gốm;

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật tiện cốt sản phẩm mộc;

+ Mô tả quy trình kỹ thuật tạo mẫu sản phẩm gốm;

+ Mô tả được quy trình kỹ thuật đổ khuôn sản phẩm gốm;

+ Trình bày quy trình kỹ thuật tạo sản phẩm mộc bằng phương pháp tranh khuôn in;

+ Mô tả được quy trình kỹ thuật tạo sản phẩm mộc bằng phương pháp khuôn đổ rót;

+ Mô tả được quy trình kỹ thuật tạo sản phẩm mộc bằng phương pháp lên con trạch;

+ Mô tả được quy trình kỹ thuật tạo sản phẩm mộc bằng phương pháp vuốt.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:     

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ tiện sửa cốt sản phẩm gốm;

+ Chọn  được nguyên, vật liệu phù hợp với từng loại sản phẩm;

+ Sửa chữa được các loại dụng cụ làm đồ gốm;

+ Bảo quản các loại trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu ngành gốm đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Sản xuất được một số sản phẩm đồ gốm đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Tiện cốt, tạo mẫu được các loại sản phẩm: bát ăn cơm, bình, lọ, tranh và tượng trang trí trong không gian nội thất;

+ Chữa được một số lỗi hỏng hóc trong khi gia công sản phẩm;

+ Vẽ được mẫu và gia công hoàn chỉnh được sản phẩm gốm;

+ Tính toán được mức độ khấu hao, mức giá thành của sản phẩm đồ gốm.

3- Cơ hội việc làm: 

– Học xong học sinh được nhận vào làm trong các công ty, doanh nghiệp, các làng nghề chuyên sản xuất gốm sứ gia dụng và  gốm mỹ thuật.

– Vị trí làm việc:

+ Công nhân kỹ thuật tiện, vuốt, tạo sản phẩm bằng lên con trạch;

+ Công nhân kỹ thuật đổ khuôn sản phẩm;

+ Phó tổ trưởng sản xuất sản phẩm mộc;

+ Tổ trưởng sản xuất sản phẩm mộc;

+ Công nhân sản xuất trong làng nghề hay tự tổ chức sản xuất.

4- Các môn học chính

– Vẽ mỹ thuật cơ sở

– An toàn lao động

– Quản lý sản xuất

– Nguyên liệu đất

– Chuẩn bị nguyên liệu

– Chuẩn bị máy, dụng cụ

– Chế biến nguyên liệu

– Vẽ kí họa

– Nghiên cứu vẽ hoa văn họa tiết cổ

– Kỹ thuật chuẩn bị nguyên vật liệu làm  khuôn thạch cao

– Đổ khuôn sản phẩm

– Tạo hình bán công nghiệp

– Tạo hình sản phẩm thủ công

– Kỹ thuật đắp nặn và dập sản phẩm

– Kỹ thuật trang trí sản phẩm

– Phương pháp phủ men sản phẩm

– Kỹ thuật nung đốt

– Tạo sản phẩm trang trí kiến trúc