GIA CÔNG, LẮP RÁP HỆ THỐNG ỐNG TÀU THỦY


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, công dụng của thiết bị, dụng cụ gia công ống;

+ Đọc và phân tích được các bản vẽ hệ thống đường ống lắp trên tàu thủy;

+ Trình bày được công dụng, nguyên lý, cấu tạo của các hệ thống ống lắp trên tàu thuỷ;

+ Tính toán và khai triển đựơc các chi tiết ống hình trụ, côn, chữ T, ống nhánh chữ Y;

+ Lập được quy trình công nghệ gia công, lắp ráp các hệ thống ống;

+ Trình bày được phương pháp xây dựng chỉ tiêu và kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ gia công, lắp ráp và dụng cụ đo kiểm thông dụng;

+ Lựa chọn được vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo và lắp đặt tuyến ống, phụ kiện ống;

+ Chế tạo được các loại phụ kiện, giá đỡ ống thông dụng;

+ Sử dụng được máy cắt, máy uốn ống NC, CNC để chế tạo các chi tiết đường ống;

+ Lắp đặt được cụm ống tại xưởng, hệ thống đường ống trên tàu thủy;

+ Thành thạo các công việc vệ sinh, làm sạch và thử áp lực hệ thống đường ống;

+ Sửa chữa, lắp đặt được các loại van, máy bơm và các phụ kiện, thiết bị của hệ thống đường ống tàu thủy;

+ Ứng dụng được kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc lắp đặt đường ống và xử lý các lỗi kỹ thuật trong gia công, lắp đặt hệ thống đường ống.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tham gia sản xuất trong các công ty đóng tàu, các khu công nghiệp trong và ngoài nước;

– Có thể làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất của nghề gia công, lắp ráp đường ống tàu thuỷ;

– Có thể được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên dạy nghề.

4- Các môn học chính

– Hình học hoạ hình

– Vẽ kĩ thuật

– Cơ kĩ thuật

– Sức bền vật liệu

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép

– Điện kĩ thuật

– Chi tiết máy

– Kỹ thuật nhiệt

– Công nghệ chế tạo chi tiết máy

– Đại cương về tàu thuỷ

– An toàn lao động và tổ chức sản xuất

– Nguội cơ bản

– Hàn điện hồ quang

– Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí

– Gò cơ bản

– Thuỷ lực

– Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ diesel tàu thuỷ

– Máy phụ tàu thuỷ

– Vẽ ống

– Hệ thống ống trên tàu thuỷ

– Sử dụng dụng cụ đồ nghề và dụng cụ đo kiểm tra

– Sử dụng thiết bị gia công và lắp ráp ống

– Tháo, lắp và bảo dưỡng động cơ Diesel

– Cạo rà mặt phẳng

– Cạo rà mặt cong và mặt côn

– Gia công các phụ kiện đường ống

– Gia công các hệ thống đường ống thông dụng

– Gia công ống của các hệ thống phục vụ động cơ diesel

– Gia công các hệ thống đường ống đặc biệt

– Lắp ráp ống và thiết bị ống phục vụ động cơ Diesel

– Lắp ráp các hệ thống đường ống thông dụng

– Lắp ráp các hệ thống đường ống đặc biệt

– Sửa chữa van trên tàu thuỷ

– Sửa chữa bơm trên tàu thuỷ

– Sửa chữa thiết bị trao đổi nhiệt

– Sửa chữa cút, khớp nối ống

– Sửa chữa các phụ kiện khác

– Thử hệ thống ống toàn tàu tại bến

– Chạy làm sạch đường ống

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, công dụng của thiết bị, dụng cụ gia công đường ống;

+ Đọc được bản vẽ các hệ thống ống trên tàu thuỷ;

+ Trình bày được công dụng, nguyên lý, cấu tạo của các hệ thống ống lắp trên tàu thuỷ;

+ Khai triển được các ống hình trụ, hình côn và các phụ kiện ống đơn giản;

+ Trình bày được quy trình công nghệ gia công ống, lắp ráp hệ thống ống.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ gia công, lắp ráp và dụng cụ đo kiểm thông dụng;

+ Lựa chọn được vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo và lắp đặt phụ kiện ống và các tuyến ống đơn giản;

+ Chế tạo được các phụ kiện và giá đỡ ống đơn giản;

+ Lắp đặt được cụm ống tại xưởng, hệ thống ống trên tàu thuỷ;

+ Làm đựơc các công việc thông thổi, làm sạch hệ thống đường ống;

+ Xử lý được các lỗi kỹ thuật thông thường trong lắp đặt và sửa chữa hệ thống ống.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các công ty đóng tàu, các cơ sở cơ khí chế tạo và lắp ráp đường ống.

– Đảm nhiệm được các công việc kỹ thuật như: tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, gia công sản xuất trên dây chuyền;

4- Các môn học chính

– Vẽ kĩ thuật

– Cơ kĩ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép

– Điện kĩ thuật

– Đại cương về tàu thuỷ

– An toàn lao động

– Nguội cơ bản

– Hàn điện hồ quang

– Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí

– Gò cơ bản

– Thuỷ lực

– Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ Diesel tàu thuỷ

– Máy phụ tàu thuỷ

– Vẽ ống

– Hệ thống ống trên tàu thuỷ

– Sử dụng dụng cụ đồ nghề và dụng cụ đo kiểm tra

– Sử dụng thiết bị gia công và lắp ráp ống

– Tháo, bảo dưỡng động cơ Diesel

– Cạo rà mặt phẳng

– Cạo rà mặt cong và mặt côn

– Gia công các phụ kiện đường ống

– Gia công các hệ thống đường ống thông dụng

– Gia công ống của các hệ thống phục vụ động cơ Diesel

– Gia công các hệ thống đường ống đặc biệt

– Lắp ráp ống và thiết bị ống phục vụ động cơ Diesel

– Lắp ráp các hệ thống đường ống thông dụng

– Lắp ráp các hệ thống đường ống đặc biệt

– Sửa chữa van trên tàu thuỷ

– Sửa chữa bơm trên tàu thuỷ

– Sửa chữa cút nối, khớp nối

– Sửa chữa các phụ kiện khác

– Thử hệ thống ống toàn tàu tại bến

– Chạy làm sạch đường ống