GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Đọc được các bản vẽ cơ khí, kết cấu thép để hiểu được kết cấu, yêu cầu kỹ thuật của các kết cấu thép gia công và lắp dựng;

+ Xây dựng được quy trình chế tạo, lắp ráp và kiểm tra các kết cấu thép;

+ Vận dụng kiến thức về các phương pháp công nghệ gia công, cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị gia công để lựa chọn giải quyết được các tình huống kỹ thuật có kỹ năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào công việc;

+ Vận dụng được các kiến thức về nâng chuyển, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy, thiết bị nâng chuyển thông thường để lắp dựng và quản lý quá trình lắp dựng các kết cấu thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

+ Vận dụng kiến thức về lắp dựng để thực hiện đúng quy trình lắp dựng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn và sử dụng được các loại dụng cụ cắt gọt, đo kiểm, thiết bị gia công để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm;

+ Lựa chọn, sử dụng được các loại thiết bị nâng chuyển thông dụng phù hợp khi lắp dựng từng loại kết cấu thép;

+ Thực hiện được việc bảo dưỡng thường xuyên các máy móc thiết bị;

+ Tổ hợp được kết cấu, phát hiện và chỉnh sửa được các sai hỏng sau khi lắp dựng;

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

+ Có khả năng tổ chức và quản lý sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:.

Người tốt nghiệp khoá đào tạo có khả năng:

– Làm việc được trong các cơ sở vừa và nhỏ;

– Làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh gia công chế tạo ở một số vị trí: Gia công tạo hình, hàn cắt phôi;

– Thực hiện gia công và lắp dựng kết cấu trong các công trình xây lắp trên toàn quốc;

– Quản lý một tổ, đội sản xuất;

– Tham gia lao động hợp tác với nước ngoài.

4- Các môn học chính

– Hình học hoạ hình

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Lập quy trình công nghệ và kế hoạch thi công

– Kỹ thuật nâng chuyển

– Quản lý và tổ chức sản xuất

– Sử dụng dụng cụ đo kiểm

– Gia công kim loại bằng phương pháp thủ công

– Tạo phôi bằng máy gia công áp lực

– Hàn hồ quang tay cơ bản

– Hàn hồ quang tay nâng cao

– Hàn khí

– Cắt kim loại bằng nhiệt

– Hàn trong môi trường khí bảo vệ CO2 cơ bản

– Hàn trong môi trường khí bảo vệ CO2 nâng cao

– Sử dụng cầu trục

– Lắp đặt và thử thiết bị

– Hoàn thiện bề mặt sản phẩm

– Gia công cửa sắt

– Gia công dầm

– Gia công vì kèo thép

– Gia công cột

– Gia công cầu thang

– Chuẩn bị lắp dựng

– Lắp dựng dầm, cột

– Lắp dựng nhà công nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Đọc được các bản vẽ cơ khí và bản vẽ kết cấu thép để hiểu được kết cấu, yêu cầu kỹ thuật của các kết cấu thép thông dụng;

+ Phân biệt được các phương pháp gia công, phương pháp liên kết kim loại cơ bản (uốn, nắn, cắt hàn, tán đinh);

+ Trình bày được nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các thiết bị, dụng cụ gia công để lựa chọn phương pháp gia công phù hợp;

+ Vận dụng được các kiến thức về nâng chuyển, nguyên lý làm việc của máy, thiết bị nâng chuyển thông thường để lắp dựng các kết cấu thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

+ Áp dụng kiến thức về lắp dựng để thực hiện đúng quy trình lắp dựng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn và sử dụng được các loại dụng cụ cắt gọt, đo kiểm, thiết bị gia công thông thường để đạt được chất lượng sản phẩm;

+ Sử dụng được các loại thiết bị nâng chuyển thông dụng khi lắp dựng kết cấu thép theo đúng qui trình lắp dựng;

+ Thực hiện được việc bảo dưỡng thường xuyên các máy móc thiết bị;

+ Gia công và lắp dựng được một số kết cấu thép thông dụng;

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

3- Cơ hội việc làm:

Người tốt nghiệp khoá đào tạo có khả năng:

– Làm việc được trong các cơ sở vừa và nhỏ;

– Làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh gia công chế tạo ở một số vị trí: Gia công tạo hình, hàn cắt phôi;

– Thực hiện gia công và lắp dựng kết cấu trong các công trình xây lắp trên toàn quốc;

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Kỹ thuật nâng chuyển

– Sử dụng dụng cụ đo kiểm

– Gia công kim loại bằng phương pháp thủ công

– Tạo phôi bằng máy gia công áp lực

– Hàn hồ quang tay cơ bản

– Hàn khí

– Cắt kim loại bằng nhiệt

– Hàn trong môi trường khí bảo vệ CO2 cơ bản

– Sử dụng cầu trục

– Lắp đặt và thử thiết bị

– Hoàn thiện bề mặt sản phẩm

– Gia công dầm

– Gia công vì kèo

– Gia công cột

– Lắp dựng cột, dầm

– Lắp nhà công nghiệp