GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cấu tạo, tính chất cơ, vật lý của gỗ;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật;

+ Nêu được kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất;

+ Trình bày được khái niệm quản lý, các biện pháp quản lý sản xuất;

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về điện kỹ thuật, tính năng tác dụng của thiết bị điện thông thường;

+ Nêu được công dụng, cách sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong sản xuất đồ mộc;

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, qui trình sử dụng, bảo dưỡng các loại máy dùng để pha phôi, gia công mặt phẳng, mặt cong, gia công mối ghép mộng, lắp ráp và trang sức dùng trong sản xuất, chế biến gỗ;

+ Nêu được công dụng, phương pháp sử dụng các lệnh vẽ trong AUTOCAD để dựng hình và vẽ sản phẩm mộc;

+ Trình bày được các yêu cầu của sản phẩm mộc, nguyên lý thiết kế đảm bảo kích thước, công dụng và tính mỹ thuật;

+ Tạo và gán được các vật liệu trong thiết kế sản phẩm mộc, phản ánh được đặc điểm của vật liệu từng chi tiết của sản phẩm mộc;

+ Thiết kế sản phẩm mộc trong không gian nội thất sẵn có.

2-  Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết được các loại gỗ thường dùng trong sản xuất đồ mộc theo tên gọi, theo nhóm gỗ;

+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công, máy mộc cầm tay, thiết bị và máy trong dây truyền sản suất đồ mộc để pha phôi gỗ, bào mặt phẳng, gia công mặt cong, gia công các mối ghép mộng, ghép ván, lắp ráp và trang sức bề mặt sản phẩm mộc;

+ Gia công được các loại sản phẩm mộc thông dụng như bàn, ghế, giường, tủ theo đúng quy trình sản xuất, đảm bảo được chất lượng sản phẩm;

+ Tính toán được giá thành của một sản phẩm mộc.

+ Sử dụng được các lệnh vẽ trong AUTOCAD để dựng hình và vẽ sản phẩm mộc đảm bảo công năng, mục đích sử dụng;

+ Xuất được ảnh tô bóng sản phẩm với đầy đủ các yếu tố trong 3D Max;

+ Thiết kế nội thất cho phòng làm việc theo yêu cầu của khách hàng.

3- Cơ hội việc làm:

– Công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên trong các nhà máy chế biến gỗ;

– Thiết kế sản phẩm mộc, các sản phẩm có liên quan đến gỗ cho các công ty, nhà máy sản xuất, chế biến gỗ;

– Giáo viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề, trung tâm việc làm liên quan đến chế biến gỗ;

– Tự thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh nghề mộc.

4- Các môn học chính:

– An toàn lao động

– Điện kỹ thuật

– Quản lý sản xuất

– Vẽ kỹ thuật

– Vật liệu gỗ

– Pha phôi

– Bào mặt phẳng

– Gia công mối ghép mộng

– Gia công mặt cong

– Ghép ván

– Trang sức bề mặt sản phẩm mộc

– Gia công ghế tựa

– Gia công bàn làm việc

– Gia công giường đôi 3 vai

– Thiết kế tạo dáng sản phẩm mộc

– Vẽ AUTOCAD

– Vẽ thiết kế sản phẩm mộc trên máy vi tính bằng phần mềm AUTOCAD

– Hoàn thiện bản vẽ 3D (dạng ảnh) trên phần mềm 3D Max

– Thiết kế nội thất

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cấu tạo, tính chất cơ, vật lý của gỗ;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật;

+ Nêu được kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất;

+ Trình bày được khái niệm quản lý, các biện pháp quản lý sản xuất;

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về điện kỹ thuật, tính năng tác dụng của  thiết bị điện thông thường;

+ Nêu được công dụng, cách sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong sản xuất đồ mộc;

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, quy trình sử dụng, bảo dưỡng các loại máy dùng để pha phôi, gia công mặt phẳng, mặt cong, gia công mối ghép mộng, lắp ráp và trang sức dùng trong sản xuất, chế biến gỗ;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết được các loại gỗ thường dùng trong sản xuất đồ mộc theo tên gọi, theo nhóm gỗ;

+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công để pha phôi gỗ, bào mặt phẳng, gia công mặt công và các mối ghép mộng, ghép ván;

+ Sử dụng máy cầm tay, máy móc, thiết bị máy trong dây truyền sản suất đồ mộc để pha phôi gỗ, bào mặt phẳng, gia công mặt cong, gia công các mối ghép mộng, ghép ván, lắp ráp và trang sức bề mặt sản phẩm mộc;

+ Gia công được các loại sản phẩm mộc thông dụng như bàn, ghế, giường, tủ theo đúng quy trình sản xuất, đảm bảo được chất lượng sản phẩm;

+ Tính toán được giá thành của một sản phẩm mộc.

3- Cơ hội việc làm:

– Công nhân kỹ thuật trong các nhà máy chế biến gỗ;

– Giáo viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề, trung tâm việc làm liên quan đến chế biến gỗ;

– Tự thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh nghề mộc.

4- Các môn học chính:

– An toàn lao động

– Điện kỹ thuật

– Quản lý sản xuất

– Vẽ kỹ thuật

– Vật liệu gỗ

– Pha phôi

– Bào mặt phẳng

– Gia công mối ghép mộng

– Gia công mặt cong

– Ghép ván

– Trang sức bề mặt sản phẩm mộc

– Gia công ghế tựa

– Gia công bàn làm việc

– Gia công giường đôi 3 vai