GIÁM ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG THAN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Lập được phương án hoàn chỉnh cho công tác lấy mẫu, gia công chuẩn bị mẫu;

+ Vẽ được biểu đồ chu trình của quy trình lấy mẫu, chế biến mẫu trong kiểm tra chất lượng sản phẩm;

+ Khái quát hoá được quy trình công nghệ của nhà máy sàng tuyển than;

+ Phân biệt được các loại mẫu và cách bảo quản các loại mẫu;

+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng của các loại than, các loại sản phẩm và bán sản phẩm;

+ Giải thích được các phương pháp phân tích độ tro, độ ẩm của than;

+ Trình bày được nguyên lý vận hành, quy tắc an toàn, phương pháp bảo quản các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác lấy mẫu, công tác phân tích hoá nghiệm than đúng kỹ thuật như: Máy nghiền, máy đập, cân công nghiệp, cân kỹ thuật, tủ sấy tự động, lò đốt điện tự động, dụng cụ lấy mẫu, sàng phân loại cỡ hạt, máy đo nồng độ PH, máy ly tâm, bơm chân không, máy quang phổ hấp thụ, quang kế ngọn lửa;

+ Xác định được phương thức kiểm tra chất lượng sản phẩm;

+ Đưa ra được các đặc trưng cơ bản của các phương pháp phân loại than, tiêu chuẩn chất lượng và quy chuẩn cấp hạt của từng loại;

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến mẫu trong quá trình lấy mẫu, lưu chứa mẫu, bảo quản mẫu và gia công chuẩn bị mẫu;

+ Tổng hợp được quy trình lấy mẫu, gia công chuẩn bị mẫu và thử nghiệm mẫu, những nguyên nhân gây sai số trong quá trình thực hiện, đề ra các biện pháp thích hợp để khắc phục;

+ Trình bày được các quy cách, quy trình lấy mẫu, gia công chuẩn bị mẫu trong các trường hợp cụ thể;

+ Nêu được phương pháp pha trộn than để tạo ra mặt hàng mới theo yêu cầu đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng;

+ Trình bày được nội dung, bản chất phương pháp xác định chỉ số chịu nghiền (HGI) và phương pháp xác định trọng khối của than;

+ Trình bày được nội dung, bản chất phương pháp phân tích lưu huỳnh chung (Sc) theo phương pháp ESKA và các diễn biến hoá học;

+ Phân biệt được các phương pháp diễn biến nồng độ dung dịch, chuẩn độ axit, bazơ với phương pháp hoà tan và phương pháp lọc kết tủa;

+ Mô tả được phương pháp pha chế dung dịch có nồng độ chuẩn;

+ Chuẩn xác hoá bản chất, nội dung phương pháp xác định trị số toả nhiệt toàn phần của than ở điều kiện thể tích không đổi bằng nhiệt lượng kế Calorinet đúng quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lấy được mẫu đúng quy trình kỹ thuật theo TCVN 1693 – 1995 trong các điều kiện cụ thể;

+ Bảo quản, lưu chứa và vận chuyển mẫu đúng quy trình, kiểm tra kỹ thuật các mẫu thí nghiệm, mẫu phân tích đúng quy chuẩn;

+ Gia công và chuẩn bị được mẫu đúng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 1693-1995;

+ Thực hiện được việc phân tích cấp hạt bằng sàng các cấp theo yêu cầu kỹ thuật;

+ Tính toán và lập được biểu mẫu thống kê kết quả đúng quy định;

+ Sử dụng được một số loại cân kỹ thuật, cân phân tích điện tử có độ chính xác 0,001g, tủ sấy tự động, lò đốt điện tự động ở nhiệt độ 0¸3000C, máy nghiền, thiết bị lò nung ở nhiệt độ 0¸16000C được trang bị trong phòng thí nghiệm, hoá nghiệm và các dụng cụ chuyên dụng khác;

+ Sử dụng được bảng tính chuyển thành phần ở trạng thái ban đầu có trị số đã biết sang trạng thái khác;

+ Thực hiện được việc cân đong khối lượng mẫu chính xác trên các cân kỹ thuật đúng quy trình, điều chỉnh được độ thăng bằng, mặt phẳng nằm ngang, độ thăng bằng của kim cân khi không mang tải trọng;

+ Làm được việc phân tích hoá nghiệm độ tro, độ ẩm, chất bốc, các thành phần nguyên tố trong than và trị số chịu nghiền HGI đúng quy trình kỹ thuật với sai số cho phép theo quy chuẩn;

+ Thực hiện được công việc pha chế dung dịch kẽm clorua (ZnCl2) theo dãy tỷ trọng yêu cầu trong phân tích chìm nổi;

+ Sử dụng đúng quy trình và xử lý được các hư hỏng đơn giản của cân phân tích;

+ Thực hiện được quá tình điều khiển lưu trình công nghệ của phòng thí nghiệm.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong chương trình “Giám định khối lượng và chất lượng than”, người học với kiến thức chuyên môn có khả năng làm tổ trưởng, đốc công, cán bộ chỉ huy sản xuất và năng lực thực hành có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề trong các nhà máy công ty, xí nghiệp sản xuất và kinh doanh than như: Các nhà máy sàng tuyển than, các công trường, phân xưởng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phân xưởng chế biến than, công ty Giám định than góp phần phát triển kinh tế và xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– Cơ sở lý thuyết hoá

– Tổ chức sản xuất

– Hoá phân tích

– Kỹ thuật an toàn

– Lấy mẫu than

– Gia công mẫu than

– Phân tích mẫu than

– Thiết bị giám định

– Giám định khối lượng than theo mớn nước và mô hình

– Thực tập sản xuất

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được về nguồn gốc hình thành than và thành phần các nguyên tố chứa trong than;

+ Phân biệt được các loại mẫu và cách bảo quản các loại mẫu;

+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng của các loại than, các loại sản phẩm và bán sản phẩm;

+ Nhận biết được các phương pháp phân tích độ tro, độ ẩm của than;

+ Trình bày được về nguyên lý vận hành, quy tắc an toàn, phương pháp bảo quản các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác lấy mẫu đúng kỹ thuật như: Máy nghiền, máy đập, cân công nghiệp, cân kỹ thuật, tủ sấy tự động, lò đốt điện tự động, dụng cụ lấy mẫu, sàng phân loại cỡ hạt;

+ Xác định được phương thức kiểm tra chất lượng sản phẩm;

+ Nêu được các đặc trưng cơ bản của các phương pháp phân loại than, tiêu chuẩn chất lượng và quy chuẩn cấp hạt của từng loại;

+ Lập được quy trình lấy mẫu và chuẩn bị mẫu phân tích độ ẩm và mẫu phân tích chung theo các sơ đồ trong 2 giao đoạn và 3 giai đoạn;

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến mẫu trong quá trình lấy mẫu, lưu chứa mẫu, bảo quản mẫu và gia công chuẩn bị mẫu;

+ Nêu được phương pháp pha trộn than để tạo ra mặt hàng mới theo yêu cầu đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng;

+ Trình bày được nội dung, bản chất phương pháp xác định chỉ số chịu nghiền (HGI) và phương pháp xác định tỷ trong, tỷ khối của than;

+ Trình bày được nội dung, bản chất phương pháp phân tích lưu huỳnh chung (Sc) theo phương pháp ESKA và các diễn biến hoá học;

+ Phân biệt được các phương pháp diễn biến nồng độ dung dịch, chuẩn độ axit, bazơ với phương pháp hoà tan và phương pháp lọc kết tủa;

+ Mô tả được phương pháp pha chế dung dịch có nồng độ chuẩn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lấy được mẫu đúng quy trình kỹ thuật theo TCVN 1693 – 1995 trong các điều kiện cụ thể;

+ Bảo quản, lưu chứa và vận chuyển mẫu đúng quy trình, kiểm tra kỹ thuật các mẫu thí nghiệm, mẫu phân tích đúng quy chuẩn;

+ Gia công và chuẩn bị được mẫu đúng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 1693-1995;

+ Thực hiện được việc phân tích cấp hạt bằng sàng các cấp theo yêu cầu kỹ thuật;

+ Tính toán và lập được biểu mẫu thống kê kết quả đúng quy định;

+ Sử dụng được một số loại cân kỹ thuật, cân phân tích điện tử có độ chính xác 0,001g, tủ sấy tự động, lò đốt điện tự động ở nhiệt độ 0¸3000C, máy nghiền, thiết bị lò nung ở nhiệt độ 0¸16000C được trang bị trong phòng thí nghiệm, hoá nghiệm và các dụng cụ chuyên dụng khác;

+ Sử dụng được bảng tính chuyển thành phần ở trạng thái ban đầu có trị số đã biết sang trạng thái khác;

+ Thực hiện được việc cân đong khối lượng mẫu chính xác trên các cân công nghiệp đúng quy trình, điều chỉnh được độ thăng bằng, mặt phẳng nằm ngang, độ thăng bằng của kim cân khi không mang tải trọng;

+ Làm được việc phân tích hoá nghiệm độ tro, độ ẩm, chất bốc và trị số chịu nghiền HGI đúng quy trình kỹ thuật với sai số cho phép theo quy chuẩn;

+ Thực hiện được công việc pha chế dung dịch kẽm clorua (ZnCl2) theo dãy tỷ trọng yêu cầu trong phân tích chìm nổi;

+ Sử dụng đúng quy trình cân phân tích.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong chương trình “Giám định khối lượng và chất lượng than”, người học với kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề trong các nhà máy công ty, xí nghiệp sản xuất và kinh doanh than như: Các nhà máy sàng tuyển than, các công trường, phân xưởng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phân xưởng chế biến than, công ty Giám định than góp phần phát triển kinh tế và xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Tổ chức sản xuất

– Hóa phân tích

– Kỹ thuật an toàn

– Lấy mẫu than

– Gia công mẫu than

– Phân tích mẫu than

– Thiết bị giám định

– Giám định khối lượng than theo mớn nước và mô hình

– Thực tập sản xuất