TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Phân tích được các phương pháp biểu diễn vật thể thông qua các hình biểu diễn;

+ Xác định rõ các đặc điểm kỹ thuật, tính chất của vật liệu và các kích thước của vật thể thông qua các hình biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật;

+ Vận dụng được các đặc điểm về cơ tính, lý tính, các ứng dụng của kim loại dạng tấm thường dùng và các vật liệu cơ khí khác trong nghề Gò;

+ Giải thích đúng các ký hiệu, các quy ước về dung sai trên bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp;

+ Trình bày được các phương pháp khai triển hình Gò;

+ Đánh giá được tình trạng, nêu được biện pháp quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ dùng trong nghề Gò;

+ Đánh giá được thực trạng công tác an toàn, vệ sinh môi trường ở cơ sở sản xuất, nêu được các biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổ chức sản xuất và quản trị kinh doanh, biết đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Khai triển được các vật thể dạng hình trụ, hình nón, khối đa diện và dạng hình cầu trên vật liệu Gò;

+ Thành thạo các thao tác uốn, nắn thẳng và làm phẳng kim loại;

+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong công nghệ dập nguội, dập nóng;

+ Thành thạo trong thao tác gò viền mép, gò viền dây, gò ghép mối;

+ Vận dụng hợp lý phương pháp gò chun, gò sấn thúc để gò các vật thể hình trụ có đáy và các hoa văn trang trí;

+ Thành thạo trong công việc gò ghép nối đường thẳng, đường cong, ghép nối bằng đinh tán, ghép nối bằng hàn thiếc;

+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ để hàn cắt bằng khí, hàn cắt bằng hồ quang;

+ Tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghề;

+ Kèm cặp, hướng dẫn thợ bậc dưới;

+ Tổ chức, quản lý sản xuất theo nhóm, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

3- Cơ hội việc làm:

+ Quản đốc, đốc công, tổ trưởng sản xuất, công nhân trực tiếp sản xuất tại các xí nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất dịch vụ cơ khí chế tạo, cơ khí sửa chữa;

+ Chủ doanh nghiệp, quản lý sản xuất, chế tác mẫu hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng tại các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ;

+ Quản lý dây chuyền sản xuất sản phẩm bằng công nghệ dập kim loại dạng tấm, vận hành các thiết bị gia nhiệt hoặc ép áp lực trong dây chuyền;

+ Bồi dưỡng, kèm cặp thợ bậc dưới, quản lý, giám sát về an toàn và vệ sinh môi trường tại cơ sở làm việc.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai và đo lường

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Khai triển hình gò

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Tổ chức sản xuất và quản trị doanh nghiệp

– Cắt tấm kim loại bằng dụng cụ cầm tay

– Cắt tấm kim loại bằng máy cắt

– Cắt tấm kim loại bằng khí

– Cắt tấm kim loại bằng hồ quang

– Nắn thanh tròn, thanh vuông

– Nắn thanh mỏng

– Nắn tấm mỏng

– Nắn thép hình

– Uốn các thanh tiết diện chữ nhật

– Uốn ống

– Uốn thép hình

– Dập nguội

– Dập nóng

– Gò ghép mối đường thẳng

– Gò ghép mối đường tròn

– Gò hình trụ không ghép mối

– Gò viền dây

– Gò hình nón cụt

– Gò thúc hình bán cầu

– Gò sấn thúc hình trang trí

– Gò chun

– Tán đinh rive

– Hàn thiếc

– Hàn hơi

– Hàn hồ quang

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các phương pháp biểu diễn vật thể thông qua các hình biểu diễn;

+ Xác định được các đặc điểm kỹ thuật, tính chất vật liệu và các kích thước của vật thể thông qua các hình biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật;

+ Lựa chọn được vật liệu phù hợp dùng trong nghề Gò và các vật liệu cơ khí khác;

+ Giải thích được các ký hiệu, các quy ước về dung sai trên bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp;

+ Trình bày được các phương pháp khai triển hình Gò;

+ Nhận biết được tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị, dụng cụ dùng trong nghề Gò;

+ Nêu được các biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

 + Khai triển được các vật thể dạng hình trụ, hình nón, khối đa diện và dạng hình cầu;

+ Thực hiện được các thao tác uốn, nắn thẳng và làm phẳng kim loại;

+ Vận hành an toàn các trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong công nghệ dập nguội, dập nóng;

+ Biết thao tác gò viền mép, gò viền dây, gò ghép mối;

+ Sử dụng được phương pháp gò chun, gò sấn thúc để gò các vật thể hình trụ có đáy và các hoa văn trang trí đơn giản;

+ Thành thạo trong công việc gò ghép nối đường thẳng, đường cong, ghép nối bằng đinh tán, ghép nối bằng hàn thiếc;

+ Sử dụng được các trang thiết bị, dụng cụ để hàn, cắt bằng khí, hàn cắt bằng hồ quang;

+ Biết tự trau dồi để nâng cao trình độ chuyên môn nghề;

+ Biết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

3- Cơ hội việc làm:

+ Tổ trưởng sản xuất, công nhân trực tiếp sản xuất tại các xí nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất dịch vụ cơ khí chế tạo, cơ khí sửa chữa;

+ Sản xuất theo sự phân công công việc tại các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ;

+ Tham gia ở các vị trí trong dây chuyền sản xuất sản phẩm bằng công nghệ dập kim loại dạng tấm, vận hành các thiết bị gia nhiệt hoặc ép áp lực trong dây chuyền;

+ Theo dõi, giám sát về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại cơ sở làm việc.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai và đo lường

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Khai triển hình gò

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Cắt tấm kim loại bằng dụng cụ cầm tay

– Cắt tấm kim loại bằng máy cắt

– Cắt tấm kim loại bằng khí

– Cắt tấm kim loại bằng hồ quang

– Nắn thanh tròn, thanh vuông

– Nắn thanh mỏng

– Nắn tấm mỏng

– Nắn thép hình

– Uốn các thanh tiết diện chữ nhật

– Uốn ống

– Uốn thép hình

– Dập nguội

– Dập nóng

– Gò ghép mối đường thẳng

– Gò ghép mối đường tròn

– Gò hình trụ không ghép mối

– Gò viền dây

– Gò thúc hình bán cầu

– Gò chun

– Tán đinh rive

– Hàn thiếc

– Hàn hơi

– Hàn hồ quang

– Thực tập tốt nghiệp