HÀN

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

– Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa;

– Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G, 6G, 6GR);

– Hiểu được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

– Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);

– Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);

– Hiểu được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất;

– Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW…);

– Cài đặt được chế độ hàn TIG trên máy hàn;

– Tính toán được chế độ hàn  hợp lý;

– Trình bày được các khuyết tật của mối hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG) nguyên nhân và biện pháp đề phòng;

– Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật;

– Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;

– Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (AWS);

– Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

– Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra;

– Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;

– Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

– Tính toán được chế độ hàn thích hợp khi thực hiện các nhiệm vụ, công việc hàn cụ thể;

– Hiểu được nội dung thiết lập một quy trình hàn;

– Hiểu được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ tiêu chuẩn kỹ thuật với trình độ Anh văn chuyên ngành;

– Trình bày được nguyên lý, vận hành máy xử lý nhiệt của mối hàn;

– Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;

– Giải thích được ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn từ Anh ngữ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Chế tạo được phôi hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bàng tay, máy cắt khí con rùa;

– Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cấu kỹ thuật;

– Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW,  SAW, TIG);

– Đấu nối được thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG) một cách thành thạo;

– Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);

– Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F – 4F),  mối hàn giáp mối từ (1G – 4G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G , 2G, 5G, 6G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;

– Hàn được các mối hàn MAG/ MIG vị tri hàn 1F – 3F, 1G – 4G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

– Hàn được các mối hàn TIG căn bản, nâng cao;

– Hàn được các mối hàn SAW vị trí 1F, 2F, 1G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

– Hàn được thép hợp kim bằng phương pháp xử lý nhiệt theo yêu cầu;

– Sửa chữa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;

– Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;

– Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;

– Bảo dưỡng được thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn;

– Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động;

– Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

3. Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề Hàn.

– Làm tổ trưởng, trưởng nhóm;

– Học liên thông lên đại học;

– Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện – Điện tử công nghiệp

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Chế tạo phôi hàn   

– Gá lắp kết cấu hàn

– Hàn hồ quang tay cơ bản

– Hàn hồ quang tay nâng cao

– Hàn  MIG/MAG cơ bản

– Hàn  MIG/MAG nâng cao

– Hàn TIG cơ bản

– Quy trình hàn

– Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế

– Thực tập sản xuất 

– Hàn TIG nâng cao

– Hàn ống công nghệ cao

– Hàn tiếp xúc (hàn điện trở)   

– Hàn tự động dưới lớp thuốc  

– Tổ chức quản lý sản xuất   

– Tính toán kết cấu hàn   

– Anh văn chuyên ngành

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các phương pháp chế tạo phôi hàn;

+ Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G);

+ Đọc được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

+ Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);

+ Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);

+ Đọc được, hiểu được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất;

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW…);

+ Tính toán được chế độ hàn  hợp lý;

 + Trình bày được các khuyết tật của mối hàn  (SMAW, MAG/MIG, FCAW,

SAW, TIG), nguyên nhân và biện pháp đề phòng;

+ Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật;

+ Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;

+ Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (AWS);

+ Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

+ Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Chế tạo được phôi hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí

bằng tay, máy cắt khí con rùa;

– Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cấu kỹ thuật;

– Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG,  FCAW, TIG);

– Đấu nối thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG) một cách thành thạo;

– Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG);

+ Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F – 3F),  mối hàn giáp mối từ (1G – 3G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G, 2G, 5G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;

– Hàn được các mối hàn MAG/MIG vị tri hàn 1F – 3F, 1G – 3G đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật;

– Hàn được các mối hàn TIG cơ bản;  

– Sửa chửa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;

– Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;

– Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;

– Biết bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề Hàn;

– Học liên thông lên cao đẳng, đại học;

– Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện – Điện tử công nghiệp

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Chế tạo phôi hàn

– Gá lắp kết cấu hàn

– Hàn hồ quang tay cơ bản

– Hàn hồ quang tay nâng cao

– Hàn MIG/MAG cơ bản

– Hàn MIG/MAG nâng cao

– Hàn TIG cơ bản

– Quy trình hàn

– Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế