Dưới đây là mức học phí cụ thể trong năm 2024 của các trường có đào tạo ngành luật, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo để có sự lựa chọn phù hợp cho kỳ tuyển sinh đại học sắp tới:

TRƯỜNG HỌC PHÍ
Trường ĐH Luật TP.HCM Năm 2024, học phí các ngành dao động từ 35,25 -181,5 triệu đồng. Cụ thể, ngành Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh là 35,25 triệu đồng; ngành Quản trị luật là 41,83 triệu đồng;  ngành Luật và Quản trị kinh doanh hệ chất lượng cao là 70,5 triệu đồng; ngành Anh văn pháp lý là 37,5 triệu đồng; ngành Quản trị luật chất lượng cao là là 83,66 triệu đồng; Riêng chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh là 181,5 triệu đồng.

Năm 2025, học phí các ngành dao động từ 38,75 đến 199,7 triệu đồng. Cụ thể, ngành Thương mại Quốc tế, Quản trị kinh doanh là 39,75 triệu đồng; ngành Quản trị luật là 47,17 triệu đồng;  ngành Luật và Quản trị kinh doanh hệ chất lượng cao là 79,5 triệu đồng; ngành Quản trị luật chất lượng cao là 94,3 triệu đồng; ngành Anh văn pháp lý là 42,2 triệu đồng. Riêng chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh là 199,7 triệu đồng.

Năm 2026, học phí các ngành dao động từ 44,75 đến 219,7 triệu đồng. Cụ thể, ngành Thương mại Quốc tế, Quản trị kinh doanh là 44,75 triệu đồng; ngành Quản trị luật là 53,1 triệu đồng;  ngành Luật và Quản trị kinh doanh hệ chất lượng cao là 89,5 triệu đồng; ngành Quản trị luật chất lượng cao là 106,2 triệu đồng; ngành Anh văn pháp lý là 47,75 triệu; Riêng chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh là 219,7 triệu đồng.

Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) Học phí năm 2024 cho các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt là 27,5 triệu đồng; Cho các ngành đào tạo bằng tiếng Anh là 57,6 triệu đồng.

Học phí năm 2025 cho các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt là 31,5 triệu đồng; Cho các ngành đào tạo bằng Tiếng Anh là 65 triệu đồng.

Học phí năm 2026 cho các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt là 35,5 triệu đồng; Cho các ngành đào tạo bằng Tiếng Anh là 73,5 triệu đồng.

Dự kiến học phí năm 2027 cho các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt là 39,5 triệu đồng; các ngành đào tạo bằng Tiếng Anh là 83 triệu đồng.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng Học phí ngành Luật thuộc chương trình đại trà là 27,06 triệu đồng; ngành Luật học bằng Tiếng Anh từ 76-80 triệu đồng; ngành Luật đào tạo ở phân hiệu Khánh Hoà là 20,5 triệu đồng.
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM Học phí năm 2024 cho ngành Luật là 21,5 triệu đồng
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Nhà trường quy học phí theo tín chỉ. Theo đó, học phí các ngành Luật học bằng Tiếng Việt là 1,065 triệu đồng/tín chỉ, học bằng Tiếng Anh là 1,685 triệu đồng /tín chỉ.
Trường ĐH Luật – ĐH Huế  Học phí cho ngành Luật khoảng 14 triệu đồng.
Trường ĐH Luật Hà Nội Các ngành đại trà có học phí khoảng 25,3 triệu đồng; các ngành chất lượng cao khoảng 50,076 triệu đồng.
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM Học phí năm 2024 cho ngành Luật là 54 triệu đồng.

Nguồn: internet