Học phí năm 2024 của các trường ĐH đào tạo Kinh tế

Nhiều trường ĐH đào tạo nhóm ngành Kinh tế đã công bố mức học phí cho năm học 2024 – 2025. Tùy từng chương trình đào tạo, tùy từng trường mà học phí khác nhau và chênh lệch khá nhiều. 

Tên trường  Mức học phí 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Học phí chương trình chuẩn là từ 16 đến 22 triệu đồng, tùy từng ngành, tăng 1-2 triệu đồng so với năm ngoái.

Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TP. HCM)

Học phí năm 2024-2025 dự kiến khoảng 27,5 triệu đồng cho chương trình bằng tiếng Việt và 57,6 triệu đồng với chương trình tiếng Anh.

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Học phí với chương trình tiếng Việt dao động 975.000 đến hơn 1 triệu đồng một tín chỉ, tương đương khoảng 30 triệu đồng một năm (30 tín chỉ). Với các tín chỉ thực hành hoặc học bằng tiếng Anh, mức thu gấp 1,2-1,4 lần.

Với chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, mức thu mỗi tín chỉ là 1,1 và 1,7 triệu đồng, lần lượt với chương trình dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Dự kiến thu học phí 10,5 triệu đồng mỗi học kỳ với chương trình đại trà, tăng 3,5 triệu đồng so với năm ngoái. Với chương trình đào tạo một phần bằng tiếng Anh hay chương trình đặc biệt, học phí là gần 20,3 triệu đồng mỗi kỳ, tăng 2,2 triệu đồng.

Trường Đại học Thương mại

Học phí chương trình đào tạo chuẩn từ 24 đến 26 triệu đồng cho năm học tới. Các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế thu 35 triệu đồng.

Học viện Ngân hàng 

Năm học 2024-2025, Học viện Ngân hàng dự kiến khoảng 25-37 triệu đồng/năm. Trong đó, các chương trình đào tạo chuẩn thuộc nhóm ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật thu mức 25 triệu đồng; khối ngành Công nghệ thông tin là 26,5 và khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội là 26 triệu đồng. So với năm học trước, mức này cao hơn khoảng 4-5 triệu đồng.

Các chương trình chất lượng cao, học phí là 37 triệu đồng/năm. Với chương trình liên kết quốc tế, học phí dao động 340-380 triệu đồng cho cả khóa 4 năm, có thể cao hơn nếu sinh viên chọn học năm cuối ở trường liên kết.

Học viện Tài chính

Dự kiến, học phí năm tới là 25 triệu đồng với chương trình chuẩn, tăng 1-2 triệu so với năm ngoái. Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế thu 50 triệu.

Các chương trình liên kết với Đại học nước ngoài như Đại học Greenwich, Anh, học phí 4 năm học trong nước là 280 triệu đồng, Đại học Toulon có mức học phí 171-180 triệu đồng cho ba năm.

Nguồn: internet