Ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN, cho biết, một trong những hướng đổi mới của nhà trường là định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh THPT của ĐHQGHN bằng cách tư vấn, hỗ trợ các em học sớm một số học phần trong chương trình đào tạo đại học và ưu tiên xét tuyển các học sinh này khi các em có mong muốn tiếp tục học đại học ở ĐHQGHN.

Theo đó, ĐHQGHN đã xây dựng và ban hành Chương trình ươm tạo tài năng từ bậc THPT tại ĐHQGHN (gọi tắt là Chương trình VNU12+). 

Mục tiêu của chương trình nhằm tạo cơ hội cho học sinh các trường THPT của ĐHQGHN được tiếp cận và định hướng ngành nghề sớm, được tập dượt nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học có uy tín của ĐHQGHN.

Cùng đó, chương trình giúp học sinh được rút ngắn thời gian đào tạo ở bậc đại học và tạo nguồn đào tạo nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế trong tương lai.

VNU   Tu van Chuong trinh VNU12+ (12).jpg
Ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại ngày hội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN, cho hay, việc học sớm của từng học sinh sẽ được tổ chức theo hình thức cá thể hóa đào tạo với sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên có uy tín, có trình độ quốc tế của ĐHQGHN.

Trong quá trình học tập, học sinh có thể tham gia nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập cùng giảng viên hướng dẫn hoặc nhóm nghiên cứu của giảng viên hướng dẫn.

Việc thí điểm mô hình cá thể hóa trong đào tạo tài năng dưới hình thức huấn luyện, hướng dẫn theo cá thể hoặc nhóm nhỏ (từ 1-5 học sinh) bởi các nhà khoa học có chuyên môn sẽ là cơ sở cho thí điểm mô hình đào tạo mới trong việc chú trọng, nâng cao chất lượng dạy và học của bậc THPT tại ĐHQGHN.

Học sinh tham gia chương trình ươm tạo tài năng từ bậc THPT tại ĐHQGHN sẽ được rút ngắn thời gian đào tạo ở bậc đại học trên cơ sở được định hướng nghề nghiệp sớm; đồng thời có cơ hội tiếp cận được các chương trình học bổng quốc tế, tăng tỉ lệ thành công khi học đại học.

VNU   Tu van Chuong trinh VNU12+ (95).jpg

Học sinh tham gia Chương trình VNU 12+ là học sinh THPT hệ chuyên và không chuyên ở các trường THPT thuộc ĐHQGHN, đáp ứng một trong các điều kiện: Đã và đang là thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của đơn vị; Đạt giải trong kỳ thi Olympic bậc THPT tại ĐHQGHN môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của đơn vị (đối với học sinh THPT chuyên) hoặc đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi Olympic bậc THPT tại ĐHQGHN môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của đơn vị (đối với học sinh THPT không chuyên); Kết quả học tập trong năm học lớp 10 (đối với học sinh THPT chuyên) hoặc kết quả học tập trong năm học lớp 10 và học kỳ I lớp 11 (đối với học sinh THPT không chuyên) đạt mức tốt và có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

Ngoài các trường hợp trên, học sinh được đăng ký tham gia Chương trình VNU 12+ nếu được 1 nhà khoa học có uy tín (trong lĩnh vực/ngành đào tạo và thuộc danh sách giảng viên tham gia Chương trình VNU 12+ đã được ĐHQGHN phê duyệt) phát hiện, bảo lãnh và cam kết sẽ định hướng nghề nghiệp và hướng dẫn theo học các chương trình đào tạo đại học thuộc các ngành khoa học cơ bản.

Học sinh THPT tham gia chương trình được ưu tiên xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của ĐHQGHN trong năm tốt nghiệp THPT nếu tích lũy trước tối thiểu 3 học phần theo đúng Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cũng như đạt khi phỏng vấn của tiểu ban chuyên môn.

VNU   Tu van Chuong trinh VNU12+ (72).jpg

Về kinh phí đào tạo, ngoài học phí do học sinh đóng theo quy định và các nguồn tài trợ, ĐHQGHN hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo dành cho Chương trình VNU 12+. ĐHQGHN ưu tiên xét cấp học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Ở bậc đại học, năm 2024, ĐHQGHN dự kiến tuyển sinh gần 18.000 chỉ tiêu vào các ngành/chương trình đào tạo. Năm nay, ĐHQGHN tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ đổi mới tuyển sinh, tăng cường năng lực tổ chức quản lý đào tạo theo mô hình quản trị đại học tiên tiến; tiếp tục tổ chức thi Đánh giá năng lực và dành tối đa chỉ tiêu cho phương thức này, đồng thời tiếp tục sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cùng một số phương thức khác.

Nguồn: internet