Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 450
2. Hình thức và thời gian đào tạo
– Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung
– Thời gian đào tạo: 2 năm.
3. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh
– Đợt 1: Tháng 2 năm 2023
– Đợt 2: Tháng 5 năm 2023
– Đợt 3: Tháng 11 năm 2023

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet