HV Thanh Thiếu niên VN tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2023

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023
*******

Học viện Thanh Thiếu niên Việt nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 như sau:

>> XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023 TẠI ĐÂY

>> TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THẠC SĨ TẠI ĐÂY

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet