KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp

+ Thuyết trình được cấu tạo, nguyên lý, vật liệu và nêu tên, vai trò điều kiện làm việc của những chi tiết trong hệ thống máy tàu thuỷ;

+ Hiểu được điều kiện làm việc của máy móc, thiết bị trong hệ thống máy tàu thuỷ để khai thác chúng có hiệu quả và an toàn;

+ Diễn giải được các bản vẽ, các yêu cầu kỹ thuật, các nội dung văn bản hướng dẫn một cách rõ ràng, đầy đủ liên quan đến thiết bị kỹ thuật trong các hệ thống năng lượng tàu thuỷ;

+ Thuyết trình được quy tắc vận hành máy móc, thiết bị tàu thuỷ thuộc bộ phận máy quản lý;

+ Hiểu được chức năng, nhiệm vụ của thợ máy, sỹ quan máy làm việc trên tàu thuỷ theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam.

+ Hiểu được các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Cục Hàng hải Việt Nam về an toàn cho người đi biển, bảo vệ môi trường biển;

+ Giải thích được nội dung các quy trình tháo lắp, bảo dưỡng,sửa chữa, kiểm tra điều chỉnh máy móc, thiết bị trong các hệ thống máy tàu thủy;

+ Biết được các hư hỏng thường gặp của chi tiết và hệ thống máy tàu, đề xuất được các phương án xử lý, sửa chữa hợp lý;

+ Giải thích được mục đích của từng công việc trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và máy móc của các hệ thống trong hệ động lực tàu thuỷ;

+ Hiểu bằng tiếng Anh các tài liệu kỹ thuật liên quan đến khai thác kỹ thuật (vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa) máy tàu thuỷ;

+ Biết tổ chức làm việc theo nhóm và hướng dẫn các thợ máy tàu thuỷ có trình độ nghề thấp hơn ( trung cấp, sơ cấp);

+ Hiểu biết các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp trên tàu thuỷ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của thợ máy, sỹ quan máy (trực ca, bảo dưỡng, sửa chữa) mà thuyền viên đảm nhiệm trên tàu tương ứng với trình độ: kiến thức và kỹ năng – kinh nghiệm nghề nghiệp;

+ Vận hành chuẩn xác theo các quy trình hướng dẫn vận hành cho các máy, tổ hợp và các hệ thống cụ thể mà bộ phận máy tàu đảm nhiệm;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong nghề;

+ Bảo dưỡng, sửa chữa đúng kỹ thuật máy móc, thiết bị máy tàu thuỷ;

+ Đánh giá với độ chính xác cao tình trạng kỹ thuật của từng cụm, chi tiết trong các hệ thống máy tàu thuỷ để khai thác chúng an toàn, hiệu quả cao;

+ Xác định được nguyên nhân và vị trí hư hỏng. Tổ chức xử lý sự cố trong khai thác (vận hành, sửa chữa) máy tàu thuỷ;

+ Có khả năng đọc hiểu, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh để làm việc trên tàu có hiệu quả theo yêu cầu của các doanh nghiệp;

+ Có tác phong, kỷ luật nghiêm để làm việc trên tàu thuỷ (trong các điều kiện làm việc căng thẳng và khó khăn);

+ Tổ chức điều hành một phần bộ phận máy làm việc trong các điều kiện đặc biệt khó khăn (sự cố, sóng gió);

+ Có năng lực tổ chức và điều hành sản xuất theo nhóm;

+ Có khả năng đào tạo, kèm cặp thợ bậc thấp.

3- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Nhiệt kỹ thuật

– Lý thuyết tàu

– Vật liệu máy tàu thuỷ

– Nguyên lý và Chi tiết máy

– Dung sai và Kỹ thuật đo

– Môi trường và bảo vệ môi trường thuỷ

– Thủy lực và máy thuỷ lực

– Kỹ thuật điện, điện tử tàu thủy

– An toàn và tổ chức lao động

– Tiếng Anh chuyên ngành (A1)

– Trực ca

– Thiết bị trao đổi nhiệt

– Máy điện và thiết bị điện tàu thủy

– Tự động máy tàu thuỷ cơ bản

– Tự động máy tàu thuỷ nâng cao

– Động cơ đốt trong -1

– Động động cơ đốt trong -2

– Tổ chức và công nghệ sửa chữa

– Trang trí hệ động lực tàu thủy

– Khai thác hệ thống động lực tàu thuỷ

– Vận hành Hệ động lực chính Diesel tàu thuỷ

– Khai thác máy phát điện

– Khai thác hệ thống điện

– Khai thác hệ thống bơm, quạt gió tàu thuỷ

– Khai thác máy nén khí

– Khai thác máy lạnh và điều hoà không khí

– Bảo dưỡng, sửa chữa Diesel máy chính tàu thuỷ

– Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phục vụ Diesel ME

– Bảo dưỡng, sửa chữa hệ trục chính

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trên boong

– Hàn cơ bản

– Nguội cơ bản

– Tiện cơ bản

– Thực tập trên tàu

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý, vật liệu và nêu tên, vai trò điều kiện làm việc của những chi tiết trong hệ thống máy tàu thuỷ;

+ Hiểu được điều kiện làm việc của máy móc, thiết bị trong hệ thống máy tàu thuỷ để khai thác chúng có hiệu quả và an toàn;

+ Hiểu được các bản vẽ, các yêu cầu kỹ thuật, các nội dung văn bản hướng dẫn một cách rõ ràng, đầy đủ liên quan đến thiết bị kỹ thuật trong các hệ thống năng lượng tàu thuỷ;

+ Hiểu được quy tắc vận hành máy tàu thuỷ thuộc bộ phận máy quản lý;

+ Hiểu được chức năng, nhiệm vụ của thợ máy, sỹ quan máy làm việc trên tàu thuỷ theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam.

+ Hiểu được các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Cục Hàng hải Việt Nam về an toàn cho người đi biển, bảo vệ môi trường biển;

+ Giải thích được nội dung các quy trình tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra điều chỉnh (một số) máy móc, thiết bị trong các hệ thống máy tàu thủy;

+ Biết được các hư hỏng thường gặp của một số chi tiết và hệ thống máy tàu, đề xuất được các phương án xử lý, sửa chữa hợp lý;

+ Hiểu được nội dung của từng công việc trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và máy móc của các hệ thống trong hệ động lực tàu thuỷ;

+ Hiểu bằng tiếng Anh một số tài liệu kỹ thuật liên quan đến khai thác kỹ thuật (vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa) máy tàu thuỷ;

+ Biết làm việc theo nhóm và hướng dẫn các thợ máy tàu thuỷ có trình độ nghề thấp hơn ( sơ cấp);

+ Hiểu biết các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp trên tàu thuỷ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của thợ máy, sỹ quan máy (trực ca, bảo dưỡng – sửa chữa) mà thuyền viên đảm nhiệm trên tàu tương ứng với trình độ: kiến thức và kỹ năng – kinh nghiệm nghề nghiệp;

+ Vận hành chuẩn xác theo các quy trình hướng dẫn vận hành cho các máy, tổ hợp và các hệ thống cụ thể mà bộ phận máy tàu đảm nhiệm;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong nghề;

+ Bảo dưỡng, sửa chữa đúng kỹ thuật máy móc, thiết bị máy tàu thuỷ;

+ Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của từng cụm, chi tiết trong các hệ thống máy tàu thuỷ để khai thác chúng an toàn, hiệu quả cao;

+ Xác định được nguyên nhân và vị trí hư hỏng. tham gia xử lý sự cố trong khai thác (vận hành, sửa chữa) máy tàu thuỷ;

+ Có khả năng đọc hiểu, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh để làm việc trên tàu có hiệu quả theo yêu cầu của các doanh nghiệp;

+ Có tác phong, kỷ luật nghiêm để làm việc trên tàu thuỷ (trong các điều kiện làm việc căng thẳng và khó khăn);

+ Có năng lực tổ chức và điều hành sản xuất theo nhóm;

+ Có khả năng đào tạo, kèm cặp thợ bậc thấp.

3- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ ứng dụng

– Lý thuyết tàu

– Vật liệu máy tàu thuỷ

– Dung sai và Kỹ thuật đo

– Môi trường và bảo vệ môi trường thuỷ

– Kỹ thuật điện, điện tử tàu thủy

– An toàn và tổ chức lao động

– Tiếng Anh chuyên ngành (A1)

– Trực ca

– Tự động máy tàu thuỷ (cơ bản)

– Động cơ đốt trong -1

– Trang trí hệ động lực tàu thủy

– Vận hành cơ bản hệ động lực chính Diesel tàu thuỷ

– Khai thác cơ bản trạm phát điện

– Khai thác cơ bản máy điện – thiết bị điện

– Khai thác hệ thống bơm, quạt gió tàu thuỷ

– Khai thác máy nén khí

– Khai thác máy lạnh và Điều hoà không khí

– Bảo dưỡng, Sửa chữa cơ bản Diesel ME tàu thuỷ

– Bảo dưỡng, Sửa chữa cơ bản hệ thống phục vụ Diesel ME

– Bảo dưỡng, Sửa chữa thiết bị trên boong

– Hàn cơ bản

– Nguội cơ bản

– Tiện cơ bản

– Thực tập trên tàu