Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

*********

KHOA Y, ĐHQG TP.HCM

Mã trường: QSY

Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG TP.HCM

Phòng 607B, Tầng 6, Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 028.37242160 (máy lẻ 3112)

Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Email: tuyensinh@medvnu.edu.vn

Website: www.tuyensinh-medvnu.edu.vn

>> Điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên kết quả xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

>> Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023

>> Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm

Nhằm đa dạng các phương thức tuyển sinh theo hướng quốc tế hóa, năm 2023 Khoa Y thực hiện công tác tuyển sinh theo 09 phương thức tuyển sinh, cụ thể:

PT1: Kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực và kết quả học tập THPT (mã phương thức: 501).

PT2: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ; ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM (mã phương thức: 301, 303).

PT3: Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế như: SAT, ACT, IB, A-Level hoặc tương đương (mã phương thức: 502).

PT4: Xét tuyển dựa trên điểm trung bình tích luỹ của thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành gần (mã phương thức: 503).

PT5: Kết hợp kết quả học THPT và văn bằng chứng nhận chuyên môn (mã phương thức: 504).

PT6: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM (mã phương thức: 302).

PT7: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức vào năm 2023 (mã phương thức: 401).

PT8: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (mã phương thức: 100).

PT9: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (mã phương thức: 409).

Dưới đây là chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thời gian ĐKXT, nguyên tắc xét tuyển của từng phương thức:

* PT1: Kết hợp kết quả ĐGNL năm 2023 và kết quả học tập THPT:

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau:

– Có điểm thi ĐGNL năm 2023 do ĐHQG-HCM tổ chức;

– Học lực Giỏi năm lớp 12 (Trừ trường hợp xét tuyển ngành Điều dưỡng thì cần học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên) hoặc tương đương (Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp đối với những thí sinh học trường THPT quốc tế không xếp loại học lực);

– Điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nếu có.

2. Chỉ tiêu:

– Ngành Y khoa: ~ 10 chỉ tiêu

– Ngành Dược học: ~ 05 chỉ tiêu

– Ngành Răng – Hàm – Mặt: ~ 05 chỉ tiêu

– Ngành Y học cổ truyền: ~ 07 chỉ tiêu

– Ngành Điều dưỡng: ~ 20 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/5 – 15/6/2023

4. Xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL năm 2023 * 60% + Điểm trung bình cộng điểm trung bình các môn trong 3 năm lớp 10, 11, 12 theo thang điểm 1200 * 40%. Điểm xét tuyển được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, Hội đồng tuyển sinh dựa theo đó lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

* PT2: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2023

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Đối tượng 1 (theo quy định của Bộ GD&ĐT):

– Theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;
– Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh khi đăng ký xét tuyển ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng.
– Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa khi đăng ký xét tuyển ngành Dược học.
– Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Khoản 4, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành của Bộ GD&ĐT phải có học lực giỏi trong 3 năm lớp 10, 11, 12.
– Lưu ý: Khoa không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật Quốc gia
Đối tượng 2 (theo quy định của ĐHQG-HCM):
Thí sinh phải có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt trong 3 năm THPT và điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn trong 3 năm THPT thuộc nhóm 5 học sinh cao nhất trường THPT nơi thí sinh theo học. Điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nếu có.
2. Chỉ tiêu:
Ngành Y khoa: Đối tượng 1: 02 chỉ tiêu, Đối tượng 2: 03 chỉ tiêu

Ngành Dược học: Đối tượng 1: 01 chỉ tiêu, Đối tượng 2: 01 chỉ tiêu
Ngành Răng – Hàm – Mặt: Đối tượng 1: 01 chỉ tiêu, Đối tượng 2: 01 chỉ tiêu
Ngành Y học cổ truyền: Đối tượng 1: 02 chỉ tiêu, Đối tượng 2: 02 chỉ tiêu
Ngành Điều dưỡng: Đối tượng 1: 04 chỉ tiêu, Đối tượng 2: 06 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển:
Đối tượng 1: Từ ngày 15/5 -15/6/2023.

Đối tượng 2: Từ ngày 15/5 -15/6/2023.
4. Xét tuyển:
Đối tượng 1: Theo quy chế, hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Đối tượng 2: Xét tuyển dựa trên tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên là: Điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn trong 3 năm THPT.

* PT3: Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh phải thỏa các điều kiện dưới đây:

– Tốt nghiệp THPT trong và ngoài nước;

– Có văn bằng, chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, OSSD, IB, A-level hoặc tương đương;

– Học lực Giỏi năm lớp 12 (hoặc học lực năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên nếu ĐKXT vào ngành Điều dưỡng) hoặc tương đương (Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp đối với những thí sinh học trường THPT quốc tế không xếp loại học lực);

– Điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nếu có.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển 10% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:

– Ngành Y khoa: 10 chỉ tiêu

– Ngành Dược học: 5 chỉ tiêu

– Ngành Răng – Hàm – Mặt: 5 chỉ tiêu

– Ngành Y học cổ truyền:  ~ 8 chỉ tiêu

– Ngành Điều dưỡng: 20 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển:  Từ ngày 15/5 – 15/6/2023

4. Xét tuyển:

– Điểm thi chứng chỉ quốc tế được quy về thang điểm 100 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

– Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm quy đổi của điểm thi chứng chỉ quốc tế. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.

* PT4: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:

– Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa sinh, Kỹ thuật y sinh, Vật lý kỹ thuật tại các trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM (Trường Đại học Quốc Tế, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên và Trường Đại học Bách Khoa) hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần từ các trường đại học thuộc các nước nói tiếng Anh;

– Thời gian tốt nghiệp đại học không quá 5 năm tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp;

Và một trong các điều kiện sau:

– Điểm trung bình tích lũy tốt nghiệp đại học từ 8,0 trở lên hoặc tương đương;

– Học lực Giỏi năm lớp 12 hoặc tương đương;

– Học lực Khá năm lớp 12 và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn được đào tạo;

– Tốt nghiệp đại học loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn được đào tạo.

– Điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nếu có.

– Trình độ tiếng Anh: Đạt điểm IELTS 5,0 hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn ở năm thứ hai. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ tham gia kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa theo dạng thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại Khoa.

2. Chỉ tiêu:

– Ngành Y khoa: ~ 5 chỉ tiêu.

– Ngành Răng – Hàm – Mặt: ~2 chỉ tiêu.

– Ngành Y học cổ truyền: ~ 3 chỉ tiêu

– Ngành Điều dưỡng: ~ 10 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển:  Từ ngày 15/5 – 15/6/2023

4. Xét tuyển:

Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm trung bình tích lũy tốt nghiệp đại học. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể:

– Tiêu chí phụ 1: Trung bình cộng các môn ngành gần. Danh sách các môn ngành gần

– Tiêu chí phụ 2: Điểm tiếng Anh (IELTS, TOEFL hoặc TOEIC 4 kỹ năng)

* PT5: Kết hợp kết quả học THPT và văn bằng chứng nhận chuyên môn

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau:

– Có văn bằng Y sĩ Y học cổ truyền;

– Tốt nghiệp THPT không quá 06 năm tính đến ngày xét tuyển;

– Và thoả một trong các điều kiện:

+ Học lực Giỏi năm lớp 12 hoặc tương đương;

+ Tốt nghiệp Y sĩ Y học cổ truyền loại Giỏi;

+ Học lực Khá năm lớp 12 và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

+ Tốt nghiệp Y sĩ Y học cổ truyền loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo

– Điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nếu có.

2. Chỉ tiêu:

Ngành Y học cổ truyền: 3 ~ 4 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển:  Từ ngày 15/5 – 15/6/2023

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo tổng điểm của 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12 lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:

– Tiêu chí phụ 1: Tổng điểm môn Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

– Tiêu chí phụ 2: Tổng điểm môn Toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12.

* PT6: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP.HCM năm 2023

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:

– Thí sinh của 149 trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM

– Điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (nếu có).

Danh sách 149 trường xem tại đây

Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Không giới hạn số nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển ~ 15% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:

– Ngành Y khoa (CLC): ~ 15 chỉ tiêu

– Ngành Dược học (CLC): ~ 7 chỉ tiêu

– Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): ~ 7 chỉ tiêu

– Ngành Y học cổ truyền: 7 ~ 11 chỉ tiêu

– Ngành Điều dưỡng: ~ 30 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển: Dự kiến từ ngày 15/5 đến 15/6/2023.

4. Xét tuyển: 

Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể

– Tiêu chí phụ 1:

+ Đối với ngành Y khoa (CLC), Răng Hàm Mặt (CLC), Y học cổ truyền, Điều dưỡng: Xét tổng điểm môn Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

+ Đối với ngành Dược học (CLC) : Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

– Tiêu chí phụ 2:

+ Đối với ngành Y khoa (CLC), Dược học (CLC), Y học cổ truyền, Điều dưỡng: Xét tổng điểm môn Toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

+ Đối với ngành Răng Hàm Mặt (CLC): Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

– Tiêu chí phụ 3: Xét điểm chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh (IELTS của BC-British Council hay của IDP Education – International Development Program hoặc TOEFL của ETS – Educational Testing Service).

* PT7: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL năm 2023

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:

– Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2023 (không sử dụng kết quả các năm khác);

– Học lực Giỏi năm lớp 12 (hoặc học lực năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên nếu ĐKXT vào ngành Điều dưỡng) hoặc tương đương (Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp đối với những thí sinh học trường THPT quốc tế không xếp loại học lực);

– Điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nếu có.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển 45% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:

– Ngành Y khoa: 45 chỉ tiêu

– Ngành Dược học: 23 chỉ tiêu

– Ngành Răng Hàm Mặt: 23 chỉ tiêu

– Ngành Y học cổ truyền: 34 chỉ tiêu

– Ngành Điều dưỡng: 90 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển:

Từ ngày 05/04/2023 – 28/04/2023

Chi tiết xem tại đây

4. Xét tuyển:

– Trước khi thi tốt nghiệp THPT

– Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2023 do ĐHQG TP. HCM tổ chức. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.

* PT8: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh tốt nghiệp THPT

2. Chỉ tiêu:

– Ngành Y khoa (CLC): Tối thiểu 05 chỉ tiêu

– Ngành Dược học (CLC): Tối thiểu 05 chỉ tiêu

– Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Tối thiểu 03 chỉ tiêu

– Ngành Y học cổ truyền: Tối thiểu 07 chỉ tiêu

– Ngành Điều dưỡng: Tối thiểu 10 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển: Theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổng điểm của tổ hợp môn B00 để xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng ngành Dược học (CLC) xét thêm tổ hợp môn A00, không quy định chênh lệch điểm giữa 2 tổ hợp. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:

– Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa (CLC), Răng – Hàm – Mặt (CLC), Y học cổ truyền, Điều dưỡng: Xét điểm môn Sinh học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đối với ngành Dược học (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

– Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa (CLC), Dược học (CLC), Y học cổ truyền, Điều dưỡng: Xét điểm môn Toán học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đối với ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

* PT9: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ IELTS từ 6,0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 78 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn trong vòng không quá 02 năm tính đến ngày xét tuyển).

2. Chỉ tiêu:

– Ngành Y khoa (CLC): Tối đa 15 chỉ tiêu

– Ngành Dược học (CLC): Tối đa 10 chỉ tiêu

– Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Tối đa 08 chỉ tiêu

– Ngành Y học cổ truyền: Tối đa 11 chỉ tiêu

– Ngành Điều dưỡng: Tối đa 40 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển: Theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý: Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh phải nộp trực tiếp bản sao chứng chỉ về phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG-HCM theo đúng thông báo của Khoa thì mới hoàn thành việc đăng ký xét tuyển.

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổng điểm của tổ hợp môn B00 để xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng ngành Dược học (CLC) xét thêm tổ hợp môn A00, không quy định chênh lệch điểm giữa 2 tổ hợp. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:

– Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa (CLC), Răng – Hàm – Mặt (CLC), Y học cổ truyền, Điều dưỡng: Xét điểm môn Sinh học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đối với ngành Dược học (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

– Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa (CLC), Dược học (CLC), Y học cổ truyền, Điều dưỡng: Xét điểm môn Toán học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đối với ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Điểm trúng tuyển của các thí sinh ở phương thức này không được thấp hơn điểm trúng tuyển ở phương thức “xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023” trong cùng 1 ngành (cùng mã ngành chuẩn) quá 02 điểm.

Học phí năm học 2023-2024:

Năm 2023, Khoa tuyển sinh 5 ngành với mức học phí tính cho 1 sinh viên trong năm học 2023-2024 dự kiến như sau:
– Ngành Y khoa: 55.000.000 đồng
– Ngành Dược học: 55.000.000 đồng
– Ngành Răng – Hàm – Mặt: 55.000.000 đồng
– Ngành Y học cổ truyền: 55.000.000 đồng
– Ngành Điều dưỡng: 40.000.000 đồng
Để hỗ trợ giải đáp thắc mắc, mời bạn liên hệ bộ phận tuyển sinh qua email: tuyensinh@medvnu.edu.vn hoặc điện thoại: 02871018787.

THAM KHẢO:

Điểm chuẩn năm 2022

Ngành

THPT

UTXT

ĐGNL

  Y khoa

26,45

87,4

950

  Y khoa (KHCCTA)

25,60

  Dược học

25,30 (A00);  25,30 (B00)

86,5

909

  Dược học (KHCCTA)

23,50 (A00);  25,45 (B00)

  Răng – Hàm – Mặt

26,10

86,9

908

  Răng – Hàm – Mặt (KHCCTA)

25,40

  Y học cổ truyền

21

83,5

748

  Điều dưỡng

19

72,7

657

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet