KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại dụng cụ khoan và dụng cụ cứu chữa sự cố; công dụng và cấu tạo tháp khoan;

+ Đọc được sơ đồ truyền động của các thiết bị khoan thăm dò thông dụng;

+ Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cụm cơ cấu trên máy khoan, máy bơm, động cơ điện, động cơ Điêzen;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về Địa chất, Địa chất thủy văn;

+ Đọc và giải thích được bản Thiết kế kỹ thuật lỗ khoan; trình bày được nội dung và ý nghĩa của bảng phân cấp đất đá theo độ khoan;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về thổi, rửa lỗ khoan và dung dịch rửa lỗ khoan; các khái niệm về khoan hợp kim, khoan kim cương;

+ Biết lựa chọn thiết bị, dụng cụ khoan theo yêu cầu, phù hợp với điều kiện cụ thể của lỗ khoan;

+ Biết tính toán, lựa chọn chế độ công nghệ khoan hợp lý;

+ Đề ra biện pháp xử lý các hiện tượng phức tạp và các sự cố trong lỗ khoan;

+ Có kiến thức tổ chức lao động khoa học trong một kíp khoan để nâng cao năng suất lao động;

+ Cập nhật được các tiến bộ kỹ thuật nghề nghiệp và tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn và sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên dùng của nghề khoan;

+ Lựa chọn bộ dụng cụ khoan phù hợp đất đá khoan qua; tháo, lắp thành thạo, đảm bảo kỹ thuật, thời gian và an toàn; kiểm tra, điều chỉnh bộ ống mẫu đảm bảo yêu cấu kỹ thuật, phù hợp điều kiện cụ thể;

+ Bảo quản, bảo dưỡng dụng cụ khoan đúng qui định;

+ Vận hành thành thạo các bộ máy khoan thăm dò địa chất thông dụng.

+ Tổ chức và chỉ đạo công tác bảo dưỡng, chăm sóc kỹ thuật thiết bị khoan đang sử dụng; sửa chữa được một số hư hỏng nhỏ;

+ Tổ chức xây lắp các thiết bị khoan nông, chiều sâu đến 300 m;

+ Kéo, thả thành thạo dụng cụ khoan trong lỗ khoan; thực hiện hiệp khoan lấy mẫu, khoan phá toàn đáy, khoan chuyển cấp đường kính, chống ống đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

+ Lấy, sắp xếp và bảo quản mẫu khoan đúng qui định;

+ Điều chỉnh và kiểm tra được tất cả các thông số của dung dịch khoan dùng trong điều kiện bình thường và phức tạp;

+ Xử lý được các sự cố trong lỗ khoan khi chưa ở mức trầm trọng;

+ Làm việc theo nhóm, tổ chức và điều hành kíp khoan một cách khoa học để nâng cao năng suất và hạ giá thành mét khoan;

+ Hướng dẫn, kèm kặp được thợ phụ, thợ cả khoan.

3- Cơ hội việc làm

– Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc với vai trò thợ cả hoặc kíp trưởng khoan tại các tổ máy khoan thăm dò địa chất, ở các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, các xí nghiệp khoan khai thác nước ngầm, các xí nghiệp khảo sát thuộc các công ty khảo sát xây dựng và các doanh nghiệp khác có sử dụng khoan thăm dò địa chất, các cơ sở có khoan

nổ mìn khai thác vật liệu xây dựng;

– Người tốt nghiệp cao đẳng nghề khoan thăm dò địa chất cũng có thể thành lập doanh nghiệp, tự tạo việc làm trong lĩnh vực khoan thăm dò địa chất, hoặc có thể học liên thông lên trình độ cao hơn như qui định trong Luật giáo dục và các Qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

4- Các môn học chính

– Cơ kỹ thuật

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– An toàn lao động và vệ sinh môi trường

– Địa chất đại cương

– Thực hành Nguội

– Động cơ đốt trong

– Đại cương về khoan thăm dò

– Xa nhíc và hệ thống kéo thả

– Cần khoan

– Bộ ống mẫu

– Máy khoan 1

– Máy khoan 2

– Máy bơm và Máy tháo lắp cần khoan

– Lắp đặt thiết bị khoan

– Kéo thả bộ dụng cụ khoan

– Dung dịch khoan và phương pháp rửa lỗ khoan

– Khoan mở lỗ và kết thúc lỗ khoan

– Khoan bằng mũi khoan hợp kim 1

– Khoan bằng mũi khoan hợp kim 2

– Khoan bằng mũi khoan kim cương 1

– Khoan bằng mũi khoan kim cương 2

– Các biên pháp nâng cao tỷ lệ mẫu 1

– Các biên pháp nâng cao tỷ lệ mẫu 2

– Khoan lấy mẫu luồn 1

– Khoan phá toàn đáy

– Chống ống

– Các hiện tượng phức tạp và sự cố lỗ khoan 1

– Các hiện tượng phức tạp và sự cố lỗ khoan 2

– Thực tập tổng hợp và nâng cao

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại dụng cụ khoan và dụng cụ cứu chữa sự cố; công dụng và cấu tạo tháp khoan;

+ Đọc được sơ đồ truyền động của các bộ thiết bị khoan thăm dò thông dụng;

+ Nêu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số cụm cơ cấu trên máy khoan, máy bơm, động cơ điện, động cơ Điêzen;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về Địa chất, Địa chất thủy văn;

+ Đọc được thiết kế kỹ thuật lỗ khoan; nêu được nội dung và ý nghĩa bảng phân cấp đất đá theo độ khoan;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về thổi, rửa lỗ khoan và dung dịch rửa lỗ khoan; các khái niệm về khoan hợp kim, khoan kim cương.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn và sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên dùng của nghề khoan;

+ Chọn, lắp, tháo bộ dụng cụ khoan thành thạo, đảm bảo kỹ thuật, thời gian và an toàn; khắc phục được khó khăn khi tháo lắp như: biến dạng ren; cần khoan cong; khó tháo do tự xiết quá chặt;

+ Bảo quản, bảo dưỡng dụng cụ khoan đúng qui định;

+ Vận hành thành thạo các bộ máy khoan thăm dò địa chất thông dụng;

+ Bảo dưỡng thiết bị khoan đúng qui trình dưới sự hướng dẫn của thợ bậc cao;

+ Tham gia xây lắp thiết bị khoan dưới sự chỉ đạo của kíp trưởng, tổ trưởng;

+ Kéo, thả bộ dụng cụ khoan trong lỗ khoan ở điều kiện bình thường: thành vách ổn định, chiều sâu nhỏ hơn 100m;

+ Lấy, sắp xếp và bảo quản mẫu khoan đúng qui định;

+ Sản xuất và kiểm tra được một số thông số cơ bản của dung dịch sét;

+ Xử lý được sự cố tuột rơi cần khoan dưới sự chỉ đạo của kíp trưởng;

+ Thực hiện khoan lấy mẫu dưới sự chỉ đạo của kíp trưởng, trong điều kiện lỗ khoan ổn định, đất đá dễ lấy mẫu, chiều sâu nhỏ hơn 50m;

+ Làm việc theo nhóm, phối hợp công việc nhịp nhàng với kíp trưởng và thợ phụ trong kíp; kèm cặp và chỉ đạo được thợ phụ.

3- Cơ hội việc làm

– Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc với vai trò thợ cả hoặc thợ phụ khoan ở các tổ máy khoan thăm dò địa chất tại các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, các xí nghiệp khoan khai thác nước ngầm, các cơ sở có khoan nổ mìn khai thác đá, các xí nghiệp khảo sát thuộc các công ty khảo sát xây dựng và các doanh nghiệp khác có sử dụng khoan thăm dò địa chất;

– Người tốt nghiệp trung cấp nghề khoan thăm dò địa chất cũng có thể thành lập doanh nghiệp, tự tạo việc làm trong lĩnh vực khoan thăm dò địa chất, hoặc có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Cơ kỹ thuật

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– An toàn lao động và vệ sinh môi trường

– Địa chất đại cương

– Thực hành Nguội

– Động cơ đốt trong

– Đại cương về khoan thăm dò

– Xa nhíc và hệ thống kéo thả

– Cần khoan

– Bộ ống mẫu

– Máy khoan

– Máy bơm &Máy tháo lắp cần khoan

– Lắp đặt thiết bị khoan

– Kéo thả bộ dụng cụ khoan

– Dung dịch khoan và phương pháp rửa lỗ khoan

– Khoan mở lỗ và kết thúc lỗ khoan

– Khoan bằng mũi khoan hợp kim

– Khoan bằng mũi khoan kim cương

– Các biên pháp nâng cao tỷ lệ mẫu

– Khoan lấy mẫu luồn

– Khoan phá toàn đáy

– Chống ống

– Các hiện tượng phức tạp và sự cố lỗ khoan

– Thực tập tổng hợp và nâng cao